Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Особливості теорії права та держави

Шестопалова Л. М.

Особливості теорії права та держави:

– предметом теорії права та держави є загальні та специфічні закономірності виникнення, функціонування, трансформації та розвитку права та держави та пов’язані з ними суспільні відносини, а її знання використовуються галузевими юридичними та суміжними науками як важливі, з методологічного аспекту, вихідні пункти дослідження, що дозволяють уникнути однобокості у розв’язанні галузевих наукових проблем;

– загальна теорія права та держави розробляє понятійний апарат, який використовується іншими юридичними та суміжними науками, в процесі нормо проектування, тлумачення та застосування права;

– загальна теорія права та держави одноосібно та спільно із соціологією розробляє методологію досліджень державно-правових явищ, яку використовують інші юридичні та суміжні науки;

– виходячи зі свого предмета, теорія права та держави визначає актуальні та перспективні напрями досліджень для себе та інших юридичних наук і міждисциплінарних юридико-неюридичних знань.