Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Місце і роль теорії права та держави

Шестопалова Л. М.

Види наук:

– природничі;

– соціогуманітарні;

– науки про мислення.

Види наук:

– Фундаментальні;

– Прикладні.

Місце і роль теорії права та держави у системі юридичних наук – теорія права та держави, досліджуючи загальні та специфічні закономірності виникнення, функціонування і розвитку права та держави та пов’язаних з ними суспільних відносин, виробляє свою систему наукових понять, визначень і принципів, у результаті чого вона виокремлюється як самостійна юридична наука в системі інших юридичних наук, що має для цих наук велике загальнотеоретичне й методологічне значення.

Галузеві юридичні науки – вивчають закономірності, що впливають на організацію, функціонування і розвиток окремих частин держави, особливості їх прояву щодо права в конкретних сферах суспільних відносин.

Самостійні групи наук у системі юридичних наук:

1. Загальнотеоретичні та історичні науки – предметом дослідження є загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування права та держави, історичний процес розвитку права та держави в цілому та в окремих країнах, тобто в конкретно історичній обстановці та хронологічній послідовності, а також умови виникнення, зміст і спрямованість політичних і правових учень і, насамперед, учень про державу і право.

Загальнотеоретичні й історичні науки:

зальна теорія права та держави;

– історія права та держави України;

– історія політичних і правових учень;

– юридична деонтологія (її предмет – розгляд питань, що стосуються загальних аспектів сутності юридичної науки, юридичної практики, юридичної діяльності, основних юридичних професій тощо).

2. Галузеві юридичні науки – вивчають норми права, що утворюють окремі галузі права, а також ті суспільні відносини, що регулюються відповідними галузями.

Галузеві юридичні науки:

– конституційне право;

– адміністративне право;

– цивільне право;

– кримінальне право;

– цивільно-процесуальне право та інші науки.

3. Прикладні юридичні науки – вивчають можливості використання досягнень неюридичних наук, у тому числі й технічних, в юридичній практиці.

Прикладні юридичні науки:

– судова медицина;

– судова психіатрія;

– судова статистика;

– судова психологія;

– криміналістика тощо.

4. Науки, що вивчають зарубіжні державу і право:

– конституційне право зарубіжних країн;

– історія права та держави зарубіжних країн тощо.

5. Науки міжнародного права.

6. Спеціальні юридичні науки – вивчають діяльність відповідних державних органів (правоохоронних органів, прокурорського нагляду тощо).

Розподіл юридичних наук (за Вищою атестаційною комісією Міносвіти, молоді та спорту України), за якими проводиться захист дисертацій:

Номер Наукова юридична спеціальність
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.02 Конституційне право; муніципальне право
12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура
12.00.11 Міжнародне право
12.00.12 Філософія права

Класифікація юридичних наук, новітня:

теорологічні науки (філософія права, соціологія права, теорія права та держави, історія права та держави тощо);

матеріальні юридичні науки (конституційне право, кримінальне право, цивільне право тощо);

процедурні юридичні науки (кримінальний процес, цивільний процес тощо);

методичні юридичні науки (криміналістика, оперативно-розшукова діяльність);

регулятивні (регламентно-безделіктні) юридичні науки (сімейне право, житлове право, надрове право, водне право, пенсійне право тощо);

допоміжні юридичні науки (юридична педагогіка, кримінологія, юридична бухгалтерія, правова статистика, юридична психіатрія, правова кібернетика тощо).

Загальна теорія права та державинаука, що належить до групи загальнотеоретичних та історичних юридичних наук, проте посідає в системі юридичних наук особливе місце як провідна методологічна та узагальнювальна теоретична наука.