Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Чого люди не скажуть!

Степан Руданський

Варіанти тексту

Не вважає архирей,

Що й сам не без того,

А бештає за гріхи

Вдівця молодого.

«Хто сказав вам?» – каже той.

«Як то хто? а люди!»

«Та хто тепер людям тим

Вже вірити буде?!

Та вже вони і на вас,

Пресвятий панотче,

Розказують то і то…

Звичайно, не в очі!»

Здихнув бідний архирей:

«Іди ж, – каже, – з богом!»

Та ще й хрестом наділив

Вдівця молодого.

11 июня [1859].

Примітки

Вперше надруковано у львівському двотижневику «Зеркало», 1892, № 15 і 16. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 138, звор. – 139.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 250.