Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Жонатий

Степан Руданський

Варіанти тексту

Била жінка мужика

Та й вигнала з хати.

Пішов, бідний, по полях

Притулку шукати.

Ходив, бідний, цілий день,

Все кляв молодицю,

Наостаток десь заліг

На руді в копицю.

І дивиться на руду,

Що бугай хороший

Ходить собі по траві,

Мукає з розкоші.

Здихнув бідний чоловік:

«Щасливий ти, брате,

Колись і я так співав,

Як був нежонатий!»

8 мая [1859].

Примітки

Вперше надруковано І. Франком за копією В. Стрільчевського в ж. «Зоря», 1886, ч. 15-16, стор. 254. Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 129, звор. – 130, і «Співомовки 1861», стор. 14 – 15. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 235.