Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Хто святив?

Степан Руданський

Варіанти тексту

Питається архирей

Попа молодого:

«Який, – каже, – тебе чорт

Висвятив, дурного?»

А той йому, неборак,

Глянув тілько в очі:

«Та святили ж, – каже, – ви,

Пресвятий панотче!»

11 июня [1859].

Примітки

Вперше надруковано у львівському сатиричному двотижневику «Зеркало», 1892, № 13 і 14 під заголовком «Ви, панотче». Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 138.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 248.