Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Довгий зуб

Степан Руданський

Варіанти тексту

Сидить шевчик на стільці,

На кумові постільці

Пришиває лату.

Аж у сінях двері скрип,

Далі в хату двері рип, –

Шелеп кум у хату!

«Здоровенькі ви були!

А що ж мої постоли –

Вже, мабуть, готові?».

«Зараз будуть… погодіть,

Що ж ви стогнете, як дід?

Чи вже нездорові?»

«Та не то щоб, боже, крий,

Був я дуже так слабий,

А так тілько нудно:

Розболівся вражий зуб

Та заріс тобі, як дуб,

Що й вирвати трудно…»

«Не журіться, – каже швець, –

А сядьте-но на стілець!..»

На стілець саджає,

В дратву зуба замотав,

Кінці разом посплітав,

До ноги чіпляє.

Але, звісно, у шевців

Все дірявії стільці,

Щоб то не душило.

Ото шевчик і зайшов,

Стихача діру найшов

Та хвать кума шилом!..

Кум підскочив, як той цап,

Та рукою ззаду лап

За грішнеє тіло:

«Недаремне ж я стогнав,

От коріння попускав –

Аж там заболіло!»

8 мая [1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1894, ч. 8, стор. 180 під заголовком «Слабий зуб». Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 129 – 129, звор., і «Співомовки 1861», с. 7 – 8. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 233 – 234.