Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Магнати і козаки

Вирський Д.С.

Про володарів Кременчуччини у ХVI – першій половині ХVIІ ст. маємо доволі уривчасті відомості, що втім дають уявлення про найпомітніші магнатські постаті, які визначали хід ранньої історії Кременчука і регіону. Так, друга половина ХVI ст. тут проходить під явним домінуванням князів з роду Вишневецьких. Цей волинський аристократичний клан (м.Вишневець – нині Тернопільської обл.) виводив свій рід від давньоруських Рюриковичів і литовських Гедиміновичів [1].

Примітки

1. Про родовід Вишневецьких див.: Винар Л. Князь Дмитро Вишневецький // Винар Л. Силуети епох. – Дрогобич, 1992. – С.16-18.

Опубліковано : Вирський Д.С. Українне місто: Кременчук від заснування до 1764 р. – К. : 2004 р., с. 42 – 56.