Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Турецкая шаль

Г.Ф.Квитка-Основьяненко

или Так водится

Комедия в трех действиях

Действующие лица

Дмитрий Степанович Доверкин – чиновник.

Варвара Семеновна – жена его.

Анисья Климовна – тетка его.

Петр Лукич Угодкин – приятель дома.

Катя – горничная.

Бухарец – торгующий шалями.

Действие в доме Доверкина, в Москве.


Примітки

Вперше надруковано: Турецкая шаль, или Так водится. Комедия в трех действиях. Москва, тип. П. Кузнецова, 1829. Автограф невідомий.

Дозвіл цензора III відділу Є. Ольдекопа на постановку комедії в імператорському Московському театрі – 15 січня 1829 р. (див.: ЦДІА СРСР у Ленінграді, ф. 780, on. 1, спр. 4, арк. 16). Цензурний дозвіл В. Ізмайлова на видання п’єси – 31 березня 1829 р.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 1, с. 155 – 191.