Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Реалізм

Зіньчук І.

Слід зазначити, що в англійській літературі середини ХІХ ст. романтизм і класичний реалізм закладаються одночасно. Звідси випливає специфічне для літератури цієї країни взаємопроникнення двох художніх систем. Яскраве підтвердження цього знаходимо у творчості багатьох письменників ХІХ століття: романтиків (історичні романи В. Скотта) та реалістів (твори Ч. Діккенса, В. Теккерея, Ш. Бронте). Наслідуючи Скотта, письменники пов'язують минуле із сучасним. А в їхньому сучасному домінувала проблема робітничого руху і пов'язаного з ним чартизму.

Письменники-реалісти вірили у можливість морального вдосконалення суспільства засобами літератури. Ідеал грошей протиставляється у їхніх романах ідеалу щасливої родини; були прихильниками соціального миру. Співчуваючи народу, вони шукали шляхи порозуміння між багатими та бідними верствами населення.