Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Романтизм

Зіньчук І.

Романтизм виникає в кінці XVIII – на початку XIX ст. був реакцією проти раціоналізму доби просвітництва. Визначальними для романтизму стали культ почуттів, а не розуму, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, шукання історичної свідомості й посилене вивчання історичного минулого (історизм), втеча від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи й у фантастику. Романтизм призвів до вироблення романтичного світогляду та романтичного стилю і постання нових літературних жанрів — балади, ліричної пісні, історичного роману та ін.

Слід відзначити, що одними із найвидатніших представників цього напряму є Джордж Гордон Байрон та Вальтер Скотт.