Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Товариші

Юрій Федькович

Гей, брате милий, гей, ци чуєш,

Чого ти ходиш та й сумуєш,

Чого сумуєш та й думаєш,

Коня футруєш – не співаєш? –

От так, мій друже, так, соколе:

Поїдем рано в чисте поле

З французом, сардом воювати,

Чей, перестану вже думати…

Ци то в полі над Маджентов три вірлове в’ються,

Ци то в полі під Маджентов три царове б’ються? –

Ой не б’ються, але ріжуть цілісіньку днинку;

Дайте, дайте відпочіти най би на годинку!

Ой не бійся, красний улан, ой не бійся, молод:

Під Маджентов виногради, в винограді холод:

Там ти будеш спочівати, браме мій Іване,

Аж старенька твоя неня плакати не стане.

Ой нене ж моя, горе, горе!

Ци в грудях моїх Чорне море,

Що тільки крові з рани плине,

А серце моє ще не стине?

Ой то ж коле, то ж то крає,

Аж душу з тіла випирає!

Водиці, люди, хоть дробину,

Водиці – йой, мій боже, – гину!..

Ци то в полі під Маджентов явір повалений,

Ци то в полі під Маджентов улан заколений?

Поклонився головою на гарячий камінь,

А канони загукали по Мадженті: амінь!

Гей, скажи ми, красний улан, ци не тут канони

Ліпше знають задзвонити, як удома дзвони?

Та й скажи ми, милий брате, ци не тутки круки

Ліпше знають нарядити, як наймильші звуки?

Гей, брате милий, гей, ци чуєш?

Чого ти тутки так сумуєш

На кабатині, на зеленій,

В кровавій красці закрашеній? –

Він тихо, бачу, – він не чує,

Та як сумує, так сумує.

Струджений, бідний: що ж робити?

Хіба му постіль постелити.

Ци ся в полі під Маджентов місяць кровйов миє,

Ци то в полі під Маджентов улан яму риє?

Риє яму шабелькою пізно, з опівночі;

В Італії глина – камінь, він сльозами мочіть.

Докопався бідний улан на чотири п’яді:

Більше, більше, побратиме, далі ме світати!

Докопався улан в пояс, більше не змогає,

Сів си, бідний коло брата та й собі думає:

Гей, брате милий, гей, ци чуєш? –

Ци ти на мене морокуєш,

Ци ти мене уже не любиш,

Що не промовиш, приголубиш,

Як досі завше, як бувало,

Коли ся нічков балакало?»

Він тихо, бачу, – він не чує,

Та як сумує, так сумує.

Ци зірниця над Маджентов сльозами ся миє,

Ци то улан під Маджентов гріб могилов криє?

І могилу вже усипав, вже і хрестик тиче.

А пташина на березі все собі щебече.

Шугу з лугу, пташенятко, шугу в луги піти,

Онде плачуть всі зірниці, онде мліють квіти.

Онде тужить молод улан, серце му ся крає,

Клонить голов в білі поли та й собі гадає:

Гей, брате милий, гей, ци чуєш?

Із ким ти нічку сю ночуєш,

Із ким ти будеш розмовляти

О твоїй нені, о дівчаті?

Не думай, брате мій, соколе:

Поїду рано в чисте поле

З французом, сардом воювати, –

Мем вечір в гробі балакати.


Примітки

По-перше друковано в Слові, 1861 р., ч. 48, потім Поезії, 1862, стор. 52 – 57.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 52 – 54.

Вперше надруковано в газ. «Слово», 1861, № 48, з підзаголовком «Думка».

Автограф невідомий.

Вірш написано на основі італійських воєнних вражень, але є в ньому багато фольклорних мотивів. Порівняємо для прикладу рядки

«Ци то в полі над Маджентов три вірлове в’ються.

Ци то в полі під Маджентов три царове б’ються?»

із рядками пісні «Ой поїхав Романонько до Сучави на ярмарок», надрукованої в 1837 р. у «Русалці Дністровій»:

«Що то в полі за димове?

Чи то вірли крильма б’ються,

Чи овчарі з турми гонять?..»

(цит. за виданням-фотокопіею: «Русалка Дністрова». К., 1972, с 3).

Вірш «Товариш» згодом О. Маковей опублікував у Писаннях, т. 4, с. 563 – 564, при тому звернув увагу, що А. Кобилянський у копії до рядка «Чого ж то мій брат заплакався?» додав іронічну замітку: «Крепкі наші вояки! А як лиш плакати знають!..» Мабуть, через що критику, висловлює здогад Маковей, поет не включив твір до своєї першої збірки.

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 514.