Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Пісня («Калино-малино…»)

Степан Руданський

Варіанти тексту

Калино-малино,

Ряснеє деревце!

Хто ж тебе пригорне,

Дівчинонько-серце?

Тяженько здихнула,

Дівчинонька каже:

«Той мене пригорне,

Хто косу зав’яже!»

Головка хитнулась,

Коса розвинулась,

До білої шиї

Шовком пригорнулась…

Косо, пишна косо!

Хто тебе зав’яже?..

«Хто мене зав’яже, –

То віночок скаже».

Василечку милий,

Милий та коханий!

Зелен барвіночку –

Віночку рутвяний!

Хто ж тебе, віночку,

Розплітати буде?

«Запитайте, люди,

Мої білі груди!..»

Місяця-підповня

Пишні половини –

Груди, білі груди,

Милої дівчини!..

По кім ви здихнете

Тяженько впівночі?

«По кім ми здихнемо –

Знають чорні очі!..»

Чароньки дівочі –

Горять чорні очі,

Як в чистому небі

Зорі вопівночі!..

Очі, ясні очі!

Зорі над зорями!

По кім ви заллєтесь

Першими сльозами?

«По кім ми заплачем –

Не питайте, люди:

Тому перша слізка,

Хто нам милий буде!»

Спаде перша слізка,

Здихнуть білі груди,

По кім здихнуть груди,

Того вінок буде!..

Хто вінок розв’яже,

Той косу зав’яже,

Той дівча пригорне,

Щиру правду скаже.

17 февраля [1858].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1893, ч. 6, стор. 114. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 26 – 27.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 61 – 62.