Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Пісня («Не дивуйтесь, добрі люди…»)

Степан Руданський

Варіанти тексту

Не дивуйтесь, добрі люди,

Добрі люди, ви, сусіди,

Що задумуюсь між вами,

Що журюся я завсігди.

Літа мої молодії…

Що ж по тому? що ж по тому,

Як без щастя, як без долі

Жити в світі молодому?

Моє щастя за горами,

Може, другим помагає.

Моя доля враз з Дунаєм

В синє море упливає.

Життя моє! життя моє!

Ти – покошеная нива.

Не зосталась, не пригнулась

Жадна квіточка щаслива.

Серце сохне, серце чахне,

Душа рада в холодочок;

Но де гляну, подивлюся –

Тільки камінь та пісочок.

Серце сохне, серце чахне,

Як в полі билина тая,

Поки його не пригорне

Де могила сировая.

І пригорне могилонька!..

Хто ж рідненький там заплаче?

Хіба ворон чорнокрилий,

Пролітаючи, закряче!..

І пригорне могилонька..

Хто ж за мене спогадає?

Як подумаю за сеє,

З жалю серце розпукає…

Не дивуйтесь же ви, люди,

Не дивуйтесь ви, сусіди.

Що задумуюсь між вами,

Що журюся я завсігди!

29 юня 1854 года. Кам[енец]-Подол[ьский].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1895, ч. 19, стор. 366. Подається за автографом «Співомовки 1851 – 1857», стор. 51 – 52.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 38 – 39.