Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Пісня («Тілько-м родилась, злая недоля…»)

Степан Руданський

Варіанти тексту

(Голос свій)

Тілько-м родилась, злая недоля

Стала, сказала без жалю:

«Будеш тужити, серце в’ялити,

Тебе я тим благословлю».

З тої години щастя уплило,

І слід недоля замела,

Звалився камінь тяжкий на груди,

На серце туга залягла.

Де ступнем ступлю, тернина коле,

Кров обкипає на ногах;

Де оком гляну, сумно та темно,

Ніби намітка на очах.

Не світить місяць, не гріє сонце,

Чорніє небо, як земля;

І, як в склепінні межи вмерлими,

Межи живими ходжу я.

Знущайся, доле, не жалуй сили!..

До каплі кров мою іспий!

І від людей забите тіло

Землею темною закрий!

17 окт[ября 1857].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1893, ч. 4, стор. 66. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 13, звор. – 14.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 56.