Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перелік рослин та тварин,
що охороняються в м. Києві

Парнікоза І.Ю.

Про затвердження переліку видів рослин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ

N 219/940 від 29.06.2000

Про затвердження переліку видів рослин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва

Розглянувши за поданням Державного управління екологічної безпеки в м. Києві перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними та такими, що перебувають під загрозою зникнення на території м. Києва, відповідно до статті 30 Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 ), Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території м. Києва, згідно з додатком.

2. Державному комунальному об'єднанню "Київзеленбуд" та Державному комунальному підприємству "Плесо" забезпечити охорону та збереження рослин, вказаних у переліку.

3. Державному управлінню екологічної безпеки в м. Києві забезпечити дієвий контроль за охороною рідкісних рослин на території м. Києва згідно з чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань охорони довкілля, екологічної безпеки та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Міський голова О.Омельченко

Додаток до рішення Київської міської ради від 29 червня 2000 р. N 219/940

Види рослин, що підлягають особливій охороні на території м. Києва та його зеленої зони

№ п/п Назва
1 Анемона лісова Anemone sylvestris L.
2 Багатоніжка звичайна Polypodium vulgare L.
3 Багаторядник Брауна Polystichum braunii (Spenn.) Fee
4 Багаторядник шипуватий Polystichum aculeatum (L.) Roth.
5 Бобівник трилистий Menyanthes trifoliata L.
6 Вишня степова Cerasus fruticosa Pall.
7 Вовчі ягоди звичайні Daphne mezereum L.
8 Вужачка звичайна Ophioglossum vulgatum L.
9 Гвоздика несравжньорозчепірена Dianthus pseudosquarossus (Novak) Klok.
10 Голокучник дубовий Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
11 Горицвіт весняний Adonis vernalis L.
12 Гронянка багатороздільна Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
13 *Гронянка віргінська Botrychium virginianum (L.) Sw.
14 Змієголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana L.
15 Журавлина болотяна Oxycoccus palustris Pers.
16 Конвалія травнева Convallaria majalis L.
17 Косарики черепи часті Gladiolus imbricatus L.
18 Клопогін європейський Cimicifuga europaea Schipcz.
19 Купальниця європейська Trollius europaeus L.
20 Латаття біле Nymhaea alba L.
21 Латаття сніжно-біле Nymphaea candida J. Et C. Presl.
22 Мучниця звичайна Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
23 Образки болотяні Calla palustris L.
24 Оман високий Inula helenium L.
25 Осока волотиста Carex paniculata L.
26 Осока трясучковидна Carex brizoides L.
27 Перстач білий Potentilla alba L.
28 Півники сибірські Iris sibirica L.
29 Півники угорські Iris hungarica Waldst. Et Kit.
30 Плаун булавовидний Lycopodium clavatum L.
31 Проліска дволистa Scilla bifolia L.
32 Пухівка багатоколоскова Eriophorum polystachyon L.
33 Рівноплідник рутвицелистий Isopyrum thalictroides L.
34 Росичка кругололиста Drosera rotundifolia L.
35 Ряст порожнистий Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte
36 Синюха голуба Polemonium caeruleum L.
37 Скорзонера пурпурова Scorzonera purpurea L.
38 Сон широколистий Pulsatilla latifolia Rupr.
39 Страусове перо звичайне Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
40 Стародуб широколистий Laserpitium latifolium L.
41 Суховершки великоквіткові Prunella grandiflora (L.). Scholl.
42 Тирлич звичайний Gentiana pneumonanthe L.
43 Тирлич хрещатий Gentiana criciata L.
44 Фіалка ставкова Viola stagnina Kit.
45 Хвощ великий Equisetum telateia Ehrh.
46 Шоломниця висока Scutellaria altissima L.
47 Щитник австрійський Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar ex Schinz et Thell.
48 Ялівець звичайний Juniperus communis L.

*Види, місцезнаходження яких не фіксуються останні 50 років.

Заступник міського голови-секретар Київради В. Яловий

Згідно рішенню від 23.12.2004 р. за № 880/2290 «Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 29.06.00 №219/940» Київська міська рада вирішила: «Доповнити перелік видів рослин. що підлягають особливій охороні на території м. Києва та його зеленої зони, затверджений рішенням Київради від 29.06.00 №219/940 згідно з додатком».

Додаток до рішення Київради від 23.12.2004 р. за № 880/2290

Доповнення до переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на території м. Києва та його зеленої зони, затвердженого рішенням Київради від 29.06.00 №219/940

№ п/п Назва
49 Глечики жовті Nuphar lutea L.
50 Півники болотяні Iris pseudacorus L.
51 Верблюдка острівна Corispermum insulare Klok.
52 Водяний жовтець Batrachium aquatile (L.) Dumorf.
53 Їжача голівка пряма Sparganium erectum L.
54 Їжача голівка зринувша Sparganium emersum Rehm.
55 Аїр звичайний болотяний Acorus calamus L.
56 Вільха сіра Alnus incana (L.) Moench

№879/2289 Про затвердження переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

23.12.2004 №879/2289

Про затвердження переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва

Керуючись статтею 64 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статтями 26, 31, 32, 39 Закону України "Про тваринний світ" та з метою збереження і охорони фауни столиці України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва, згідно з додатком.

2. Районним у м. Києві державним адміністраціям, Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Державному комунальному підприємству по охороні, утриманню та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва "Плесо", районним комунальним підприємствам по утриманню, ремонту й експлуатації житла, підприємствам незалежно від форм власності забезпечити охорону та збереження тварин згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Державному управлінню екології та природних ресурсів у м. Києві підготувати матеріали та документи для занесення до Червоної книги України видів тварин, які підлягають особливій охороні, згідно з пунктом 1 цього рішення.

4. Головному управлінню з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю разом з відповідними органами управління проводити просвітницьку роботу серед населення щодо необхідності збереження та охорони видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток до рішення Київради

Від 23.12.2004 №879/2289

Перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва

Українська назва виду Латинська назва виду
БЕЗХРЕБЕТНІ INVERTEBRATA
ЧЛЕНИСТОНОГІ ARTHROPODA
Клас КОМАХИ INSECTA
Ряд Бабки Odonata
1. Короткочеревець лучний Brachytro pratensis Muller
2. Коромисло велике Aeshna grandis L
3. Коромисло синє Aeshna cyanea Mull
4. Дідок звичайний Gomphus vulgatissima L.
5. Зеленотілка металічна Somatochlora metallica v.d. Linden
6. Зеленотілка жовтоплямиста Somatochlora flavomaculata v.d. Linden
7. Білоноска білолоба Leucorrhinia albifrons Burmeister
8. Білоноска товстохвоста Leucorrhinia caudalis Charp.
9. Білоноска малесенька Leucorrhinia dubia v.d. Linden
10. Білоноска болотяна Leucorrhinia pectoralis Charp.
11. Білоноска червонувата Leucorrhinia rubicunda L.
12. Любелюля руда Libellula fulva Mull.
13. Тонкочеревець чорний Sympetrum danae Sulzer
14. Тонкочеревець Фонсколомба Sympetrum fonscolombei Selys
15. Тонкочеревець південний Sympetrum meridionalis Selys
16. Тонкочеревець перев'язаний Sympetrum pedemontanum Allioni
17. Бабка бронзова Cordulia aenea L.
Ряд Сітчастокрилі Neuroptera
1. Осміл звичайний Osmylus chrysops L.
2. Золотоочка велика Chrysopa vitata Wesm.
Ряд Волохокрилі Trichoptera
1. Волохокрилець-невронія сітчастокрила Neuronia reticulata L.
2. Волохокрилець звичайний Phryganea grandis L.
Ряд Твердокрилі, або жуки Coleoptera
1. Вусач малий їздцевий Molorchus minor L.
2. Вусач квітковий звичайний Toxotus cursor L.
3. Рогач синій Platyceras caraboides L.
4. Вусач червоний плоский Pyntidium sariquineum L.
5. Носоріг малий Sinodendron cylindricum L.
6. Жук-носоріг Oryctes nasicomis L.
7. Гоморосома валідіростре Homorosoma validirostre Gyll.
8. Довгоносик листовий витягнутий Hypera diversipunctata Schrank
9. Жиряк гладконосий Liparus glabrirostris Kust.
10. Дрібноочок гребінчастий Minyops carinatus L.
11. Онтолест мозаїчний Ontholestes tessellatus Geoff.
12. Стафілін довгоопушений Staphylinus caesareus Cederh.
13. Платидракій жовтуватоногий Platydracus fulvipes Scop.
14. Платидракій скритножил Platydracus latebricola Grav.
15. Тасгій чорнуватий Tasgius melanarius Heer.
16. Жук-сонечко 16-крапкове Halyzia 16-gutata L.
Ряд Двокрилі Diptera
1. Комар-довгоніг великий Tipula maxima Poda.
2. Ктир-лафрія горбата Laphria gibbosa L.
3. Ктир-лафрія руда Laphria flava L.
Ряд Вислокрилі Megaloptera
1. Вислокрилка звичайна Sialis lutaria L.
Ряд Перетинчастокрилі Hymenoptera
1. Пильщик вільховий плоский Platycampus luridiventris Fall.
2. Пильщик-кроезус вільховий Croesus varus Vill.
3. Пильщик-тринакс дріоптерисовий Trinax mixta Klug.
4. Пильщик-гемітаксонус папоротевий Hemitaxonus struthio-pteridis Forsius
5. Пильщик-гептамелюс папоротевий Heptamelus ochroleucus Steph.
6. Пильщик-анеугменус вайовий Aneugmenus firstenbergensis Knw.
7. Пильщик-долерус весняний Dolerus vernalis Ermolenko, sp.n.
8. Пильщик-трихіозома рудобока Trichiosoma vitellinae L.
9. Пильщик-трихіозома голінаста Trichiosoma tibiale Steph.
10. Пильщик-трихіозома Латрейля Trichiosoma latreillei Leach.
11. Пильщик-кориніс блідо-жовтий Corynis amoena Klug.
12. Мікрогастер стрункий Microgaster procera Ruthe
13. Радзівальва дезуета Rasivalva desueta Papp
14. Апантелес валідус Apanteles valiadus Thams.
Ряд Лускокрилі, Метелики Lepidoptera
1. Совка-лишайниця Diphtera alpium Osbeck.
2. Метелик-скляниця іхневмоноподібна Dipsosphecia ichneumoniformis L.
3. Голуб'янка-зефір дубовий Zephyrus quercus L.
4. Ведмедиця пурпурова Rhyparia purpurata L.
5. Ведмедиця ряба Arctia hebe L.
ХРЕБЕТНІ VERTEBRATA
Клас РИБИ PISCES
1. Єлець Leuciscus leuciscus (L.)
2. Підуст Chondrostoma nasus (L.)
3. Рибець Vimba vimba (L.)
Клас ЗЕМНОВОДНІ AMPHIBIA
1. Тритон гребінчастий Triturus cristatus (Laur.)
2. Тритон звичайний Triturus vulgaris L.
З.Кумка звичайна (джере-лянка червоночерева) Bombina bombina (L.)
4. Ропуха сіра (ропуха звичайна) Bufo bufo (L.)
5. Рахкавка (квакша звичайна) Hyla arborea (L.)
6. Жаба гостроморда Rana arvalis Nilsson
Клас ПЛАЗУНИ REPTILIA
1. Черепаха болотна Emys orbicularis (L.)
2. Ящірка зелена Lacerta viridis (Laur.)
3. Гадюка звичайна Vipera berus (L.)
Клас ПТАХИ AVES
1. Шуліка чорний Milvus migrans (Boddaert)
2. Бугайчик Ixobrychus minutus L.
3. Вальдшнеп (Слуква) Scolopax rusticola L.
4. Деркач Crex crex (L.)
5. Погонич звичайний Porzana porzana (L.)
6. Погонич малий Porzana parva (Scopoli)
7.Погонич-крихітка Porzana pusilla (Pall.)
8. Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus (Temminck)
9. Крячок малий Sterna albifrons Pall.
10. Рибалочка Alcedo atthis L.

Заступник міського голови-секретар Київради В.Яловий