Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Факторний аналіз

Андрій Сеньковський, Леся Кошіль, Мирослава Кошіль

Із збільшенням розмірів ознакового простору збільшується трудоємність вивчення геологічних об'єктів і виникає проблема заміни багаточисельних ознак їх меншою кількістю, без відчутних втрат корисної інформації. Факторний аналіз, основою якого є метод основних компонент, є одним з методів вирішення цієї задачі.

На концентрацію хімічних елементів в ґрунтах діє множина факторів. В даному випадку для всієї досліджуваної території виділились 7 факторів. Величина дії цих факторів виражена в процентах. Факторний аналіз проведений окремо для правого і лівого берегу.

Правий берег

В таблиці для 7 факторів видно, що максимальну вагу має фактор F1 і становить вона 22.849 %, далі фактор F2 – 13.910 %, фактор F3 – 8.829 %, фактор F4 – 7.669 % і фактор F5 – 7.131 %. Значення факторів F6 і F7 малі і вони мають незначний вплив на концентрацію і поширення хімічних елементів.

Оскільки перші п'ять факторів, як найсильніші і впливові, були виділені окремо, то для цих факторів були побудовані графіки розподілу хімічних елементів в групах.

Проаналізувавши графіки факторів, можна сказати наступне :

Для правого берегу Дністровського водосховища фактор F1 має безпосередній вплив на поширення в донних відкладах таких компонентів як HCO3-, Сa2+ і Mg2+.

Фактор F2 має вплив на поширення в донних відкладах Cl-, SO42-, K+, F- і органічної речовини, між якими прослідковується дуже тісний зв'язок.

Фактор F3 впливає на поширення в донних відкладах HCO3-, Pb, Cr, Mn.

Фактор F4 має не такий значний вплив на поширення компонентів у донних відкладах порівняно з попередніми факторами. Незначний вплив фактор F4 має на поширення NO2-, Cl-, Cu, і Pb в донних відкладах.

Вплив фактору F5 на поширення компонентів в донних відкладах також незначний. Елементи, на поширення яких впливає цей фактор – Na, Mo, Cr, Mn.

Аномальними є точки, які відхиляються від заданого фону. Невипадкова компонента, яка характеризує основну частину поля, що моделюється називається його фоном. Фонова частина поля виявляє область відносно підвищених і понижених значень ознаки, яка вивчається і несе в собі цінну геологічну інформацію про природу даного об'єкту. Для виділення фону потрібна генерація основних властивостей поля з придушенням більш чи менш суттєвих окремих часткових відхилень. В кожному конкретному випадку відхилення від фону називаються і розглядаються як аномальні.

Лівий берег

В таблиці для 7 факторів видно, що максимальну вагу має фактор F1 – 21.92 %. Вага фактору F2 – 13.68 %, F3 – 10.7 %, F4 – 8.45 %, F5 – 7.74 %. Вага F6 і F7 в порівнянні з попередніми мала, значить вони мають незначний вплив на поширення хімічних компонентів і розглядатись не будуть.

Оскільки перші п'ять факторів найвагоміші, тому для цих факторів були побудовані графіки розподілу хімічних компонентів.

Розглянувши графіки факторів, можна сказати слідуюче :

для лівого берегу Дністровського водосховища фактор F1 має безпосередній вплив на поширення в донних відкладах таких компонентів як HCO3-, твердість, Ca2+, Mg2+.

Фактор F2 має вплив на поширення в донних відкладах NH4+, K+, F-, органіки.

Фактор F3 впливає на поширення в донних відкладах NO2- , Cl-, SO42-.

Фактор F4 впливає на поширення в донних відкладах Fe.

Фактор F5 впливає на поширення в донних відкладах NO3- , PO43-, NO2-.

Виділено такі аномальні точки : в 2 км від гирла р.Тернава; р.Студениця; 2 км вниз по течії від гирла р.Студениці; с.Велика Слобідка (1 км не доходячи до гирла р.Мукші); старе гирло р.Тернава; село Бабшин; напроти села Вороновиця; р.Мукша (5 км вверх по течії); гирло р.Калюс; 2 км від околиці села Субич; затока за селом Малинівці; село Гринчук; напроти с.Анадоли.

Отже, в результаті факторного аналізу була підтверджена коректність кореляційного аналізу, оскільки виділились ті ж асоціації хімичних компонентів, що і при кореляційному аналізі : були виявлені спільні фактори для виділення асоціацій хімічних елементів.

За асоціаціями хімічних елементів, які виділились при факторному аналізі, встановлені джерела походження чи надходження цих елементів у донних відкладах. Вони розглянуті нижче.