Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Результати аналізу рухливих форм макро- і мікрокомпонентів

Андрій Сеньковський, Леся Кошіль, Мирослава Кошіль

В результаті опробування донних відкладів Дністровського водосховища було отримано 120 проб, в яких виявлені такі макро- і мікрокомпоненти : НСО3-, NH4+, NO2-, NO3-, Fe заг., PO43-, Cl-, SO42-, Са2+, Mg2+, Nа+, К+, F-, Сu, Pb, Со, Mо, Cr, Mn.

Для порівняння вмісту цих елементів в досліджуваних пробах з їх фоновими значеннями в ґрунтах (Виноградов, Малюга, 1963) приймалося середнє значення кожного елементу на досліджуваній території.

Елемент Середній вміст в пробах фонове значення ( %) ГДК в воді (мг/л)
K 10 мг/л 1.36
Fe 5 мг/л 2 10 1.5
Cu 200 мкг/л 2 10 1
Pb 100 мкг/л 1 10 0.03
Co 60 мкг/л 1 10 0.1
Mo 150 мкг/л 2 10 0.25
Cr 50 мкг/л 2 10 0.5
Mn 200 мкг/л 8.5 10 0.1
SO 63 мг/л 500
NO 25 мг/л 45
NO 2 мг/л 3.3
NH 8 мг/л 1

З таблиці видно, що середній вміст цих елементів в донних відкладах нижче фонового. Отже, можна зробити висновок, що в донних відкладах проходить розсіяння цих хімічних елементів, порівняно з кларком в ґрунтах.

Порівнюючи вміст компонентів в донних відкладах з ГДК у воді, видно, що деякі з них значно перевищують гранично допустимі вмісти : F і Pb в 3 рази, Mn в 2 рази, NH4+ в 8 разів. F, Pb і Mn, імовірно, зв'язані з літологічними особливостями порід, розповсюджених на даній території (фосфорити з галенітом, марганцеві мінерали). Суттєві вмісти NH4+ зумовлені наявністю великої кількості органіки, захороненої в донних відкладах.