Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Ревизия Полку Миргородського Сотни Кременчуцкой

Вирський Д.С.

коликое число в одной сотне на 1752 год сочиняемой явилось посполитих людей свободних и владельческих в том числе меских и сельских старшин и служителей яко то войтов, комисарчиков, десятников и протчих дворов також и особливо состоящих бездворних хат и во всех хатах семей и каких оние по своим имуществам суть статей значить ниже сего 1752 году августа « » дня.

Перечневой табель полку Миргородского Сотни Кременчуцкой коликое в оной сотне имеется посполитих людей свободних воискових и владелческих в том числе меских и селских старшин и служителей яко то войтов, комисарчиков, десятников и протчих дворов такоже и особо состоящих бездворних хат и во всех хатах семей и каких они по своим имуществам суть статтей також подсуседков конних и пеших значить ниже сего 1752 году августа

(1) Дворах

(2) В дворах хат

(3) В всех хатах семей

(4) Бездворних хат

(5) Конних

(6) Пеших

Посполитих свободних

Місцевість Знатного промислу бавячих и знатних грунтов Среднего промислу бавячих и среднегрунтовние Малого промислу бавячих и малогрунтовие
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
В городі Кременчуці 3 3 3
У деревні Кривушах
В селе Богомоловці
У деревні Кохновці
В селе Крукові
В деревне Білецковці
В деревне Усіковці
Ітого 3 3 3
Місцевість Нищетние Крайненищетние Ітого Подсуседков посполитих в одной хате живучих
(1) (2) (4) (3) (1) (2) (4) (3) (1) (2) (4) (3) (5) (6)
В городі Кременчуці 6 6 6 82 90 9 9 82 99
У деревні Кривушах 2 5 5 3 3 2 5 3 8
В селе Богомоловці 6 13 14 32 36 6 13 32 50
У деревні Кохновці 9 24 25 37 38 9 24 37 63
В селе Крукові 5 7 7 51 54 5 7 51 61
В деревне Білецковці 3 5 5 28 29 3 5 28 34
В деревне Усіковці 9 17 20 26 29 9 17 26 49
Ітого (*) 31 60 62 233 250 34 63 233 315
(*) Весь наступний підсумковий рядок має невірні значення, оскільки рахівник порахував останній рядок із цифрами стосовними Усиківки разом із даними щодо «посполитих владелческих» (див. нижче). Правільний підрахунок мав би дати наступні цифри:
Ітого 40 77 82 259 279 43 80 259 364

Разом (посполитих)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Знатного промислу бавячих и знатних грунтов
Среднего промислу |бавячих и среднегрунтовние
Малого промислу бавячих и малогрунтовие 3 3 3
Нищетние 55 101 101
Крайненищетние 523 482
Ітого 58 104 636 482
Подсуседков

Сотник остаповский Федор Базилевский

Сотни Кременчуцкой дворов хат семей лошад. волов
города Кременчука
посполитие малогрунтовие и малого промисла
Великоросийский купець Димитрий Силиванов 1 1 1 4
Павло Резник 1 1 1 1
Андрей Ктиторенко 1 1 1 2
Ітого посполитих малогрунтових 3 3 3 7
Того ж города Кременчука посполитие нищетние
Данило Остапенко 1 1 1 1
Леско Окунь 1 1 1 2
Василь Бурчан (Бурчак) 1 1 1 1
Удова Любка Шевчиха 1 1 1 1
Дмитро Щербинка 1 1 1 2
Гаврило Шемейко (Шумейко?) 1 1 1
Ітого посполитих нищетних 6 6 6 3 4
Того ж города Кременчука посполитие свободние крайненищетние
Кузма Колісниченко з тещею Мариною 2 2 1
Грицко Чорненко 1 1 1
Удова Тетяна Миленка 1 1
Григорий Семенов 1 1 1
Іван Мироненко 1 1
Лаврін Криштопа 1 1 1
Удова Мелашка Пропіена 1 1
Удова Ганна Бондарка 1 1
Удова Пріска Луканиха 1 1
Давид Савченко 1 1
Удова Параска Копирчиха 1 1
Іван Тертичник 1 1
Удова Дмитриха Ткачиха 1 1
Іван Скрипник 1 1
Трохим Штанко 1 1
Зінець Голубничий 1 1
Данило Паламар 1 1
Іван Гужва 1 1
Тарас Куценко 1 1
Федор Купрій 1 1 1
Удова Ганна Коцарка 1 1
Петро Шуть 1 1 1
Василь Котляр 1 1
Удова Ганна Петрушка 1 1
Матвій Швець 1 1
Динис Швець Дятло 1 1
Удова Ганна Галячовна 1 1
Семен Довгополий з сином Омелком 1 2
Демко Скубіенко з братом Дорошом 1 2
Удова Настя Клециха 1 1
Алекса Швець 1 1
Андрей Петрило 1 1 1
Іван Лучник 1 1
Грицко Паламаренко 1 1
Василь Тарасенко 1 1
Яков Добробаба 1 1
Яцко Скубіенко 1 1
Удова Тетяна Рашавска 1 1
Хведор Міроненко з зятем Панасом Щипченком 1 2
Кондрат Науменко 1 1 1
Панко Чорного зять 1 1 1
Петро Кожуховець 1 1
Стефан Ктиторенко 1 1
Гарасим Гармаш з сином Грицком 1 2 2
Іван Солодовниченко 1 1 2
Прокоп Ганноченко з тещею Гапухою Храпачкою 2 2
Михайло Мірочник 1 1
Михайло Кравець 1 1
Юско Дунай 1 1
Вакула Василенко 1 1 2
Михайло Луценко 1 1
Феско Обертас 1 1
Макар Шаповал 1 1
Данило Шаповал 1 1
Удова Гапка Куцівна з сестрою Любкою (Лескою) 1 2
Юско Алексютенко 1 1
Василь Ткач 1 1
Іван Мірочник з тестем Юском Махном 1 2 1
Савка Московченко 1 1
Яцко Луценко 1 1
Роман Данилейко 1 1
Яков Лучниченко 1 1 1
Удова Тетяна Токарка 1 1
Зінець Луценко 1 1 2
Феско Натягайло 1 1
Іван Карпенко 1 1
Андрій Литвиненко 1 1
Михайло Мірочник 1 1 1
Василь Капелка 1 1 1
Костя Мироненко 1 1
Грицко Цимбал 1 1
Федор Різник 1 1 1
Нестор Різник 1 1
Удова Настя Стециха 1 1
Василь Ткач з сином Хомою 1 2 1 2
Семен Голубничий з сином Яковом 1 2 1
Грицько Плахотник 1 1 1
Удова Гапка Дячиха Стариця 1 1
Ітого свободних посполитих крайненищетних
(*) [В оригіналі тут і двома рядками нижче (у тому самому стовбці) помилкова цифра: «82»]
(#) [В оригіналі тут і двома рядками нижче (у тому самому стовбці) помилкова цифра: «90»]
80 (*) 88 (#) 17 10
Всего посполитих свободних
малогрунтових 3 3 3 7
нищетних 6 6 6 3 4
крайненишетних 80 88 17 10
В том же городе Кременчуке посполитие крайненищетние жителствующие на собственной земле и в собственних хатах особливих, разних чинов и козаков
Сотника Кременчуцького Якова Гаврилова
Нестор Петрушенко 1 1
Павло Шкутенко 1 1 1
Грицко Карпенко 1 1
Стефан Різник 1 1 1
Леско Солодовник 1 1 2
Хома Лимар 1 1 1
Іван Неводниченко 1 1
Яцко Нижник 1 1
Омелко Повстяний 1 1
Ничипор Нитка 1 1
Грицко Кокойло з сином Яковом 2 2 2
Мартин Булах з сином Романом 1 2 1
Федор Мірочник 1 1
Динис Швець з сином Петром 1 2 2
Грицко Отрізаний з сином Матвіем 1 2 1
Василь Кушнір з братом Василем 1 2 1
Максим Руденко 1 1 2
Николай Николаенко 1 1 2
Павло Ганко 1 1 1
Іван Безпалко 1 1
Максим Година 1 1 1
Иван Тертичник з Яремою Шаповалчинком зятем 1 2
Яким Евреенко 1 1
Удова Васка Гибаловна 1 1
Удова Оришка Якимиха 1 1
Козаков жительствующих в Сотне Кременчуцкой
Иван Литвин 1 1
Петро Швець 1 1 1
Удова Улияна Шаповаловна 1 1
Петро Шапочник 1 1 1
Ілко Чорненкий 1 1
Гаврило Закриха 1 1 1
Удова Маря Кадигробка 1 1 1
Мануйло Ганчар 1 1
Тишко Лупина 1 1 1
Панас Литвин 1 1
Ониско Тесля 1 1
Павло Шаповал 1 1
Павло Свинко 1 1
Семен Соколенко 1 1
Иван Сопілняк 1 1
Дмитро Канашко (Канашотко) 1 1
Лаврін Швець 1 1
Динис Лавріненко 1 1
Павло Литвин 1 1 1
Грицко Кибалник 1 1 1
Семен Штепура 1 1 1
Иван Ткач 1 1
Ничипор Дорошенко 1 1 2
Иван Середа 1 1 1
Семен Борбленко 1 1
Ітого посполитих крайненищетних владелческих
(*) [В оригіналі тут помилкова цифра: «16»]
51 56 17 (*) 12
Тоей же сотні Кременчуцкой деревні Криушов
посполитие нищетние свободние
Андрфй Швець з сином Михайлом 1 2 2 3
Иван Сорокалат з братом Петром и сестрою удовою Мотрею 1 3 3 1 2
Ітого посполитих нищетних свободних 2 5 5 1 5
Тоей же деревне Криушов посполитие крайненищетние свободние
Удова Химка Василенчиха 1 1
Петро Матяш 1 1
Потап Ухан (Ухань) 1 1 2
Ітого посполитих крайненищетних свободних 3 3 2
В той же деревне Криушах посполитие крайненищетние жителствующие на собственной земле и в собственних хатах разних чинов и козаков
Василь Ткач 1 1
Грицко Черственко 1 1 2
Павло Дрижин зять 1 1
Стефан Дрига 1 1
Яков Малохатка 1 1 2
Иван Антощенко 1 1
Удова Настя Цвелешка 1 1
Федор Литвин 1 1
Федор Раборученко 1 1 1
Удова Ганна Щипцовка (Щипцовна) 1 1
Василь Матяшенко 1 1
Ігнат Джудан (Джуgан?) 1 1
Ітого посполитих крайненищетних владелческих 12 12 5
Тоей же сотне Кременчуцкой села Богомоловка
Посполитие нищетние свободние
Павло Побіданенко з братами Авксентием и Трохимом 1 3 3 4
Максим Сироватненко з зятем Грицком Шевцем 1 1 2 4
Костантий Муха з братом Демяном 1 2 2 1 3
Іван Кушнеренко з братом Семеном 1 2 2 1 2
Василь Рибас 1 1 1 1 2
Іван Радко з сином Петром з сватом Сергеем Лободою и дядком его Леском Гелетенком 1 4 4 3
Ітого посполитих нищенствующих 6 13 14 3 18
Того ж села Богомоловки посполитие крайненищетние свободние
Микита Буренко з братом Василем 2 2 2
Марко Похил 1 1 2
Леско Олексенко з сином Грицком 1 2 2
Трохим Кузменко 1 1
Грицко Савченко 1 1 2
Федор Горленко 1 1 2
Сидор Кошовенко з братом Федором 1 2 2
Иван Григоренко 1 1 2
Юско Роненко з зятем Федором Кучеренком 2 2 2
Микита Комар 1 1
Демян Сіроштан 1 1
Федор Буча 1 1
Алексій Василенко 1 1
Іван Маляр 1 1 1
Сидор Бич з сином Юском и удовою сестрою Пелагиею 2 3 2
Павло Павленко 1 1 2
Леско Бурносенко 1 1 2
Михайло Мина з сином Василем 1 2 1
Трохим Кононенко 1 1
Самойло Тертичниченко 1 1
Кондрат Матня 1 1 2
Леско Пунденко 1 1
Павло Кардашов зять 1 1 1
Семен Лободенков зять з Шурином Федором 2 2 2
Корній Мироненко 1 1 1
Иван Гайдаенко 1 1 2
Иван Задорожний 1 1 2
Удова Гапка Поповичовна 1 1
Ітого посполитих крайненищетних свободних 32 36 2 32
В том же селе Богомоловке посполитие крайненищетние жителствующие на собственной земле и в собственних хатах разних чинов и козаков
Семен Линоник 1 1
Ефим Попирай 1 1 1
Михайло Чередник з сином Демяном 1 2
Максим Кравченко 1 1 1
Клим Сирота 1 1
Микита Жила 1 1
Иван Василиев 1 1 1
Каленик Коханенко [Графи у цьому рядку відтворені шляхом віднімання від підсумкових цифр по Богомолівці суми всіх інших даних по «крайненищетним» цього селища.] 2 2 1
Стефан Швець 1 1
Мартин Кравець 1 1
Юско (Юрко) Чигринець з сином Федором и зятем Семеном 2 3
Стефан Гунка 1 1 1
Василь Малохатка 1 1 1
Данило Прав(с) 1 1
Удова Евдокия Біличка 1 1
Дмитро Корнусенко 1 1
Ітого посполитих крайненищетних владелческих 18 20 4 2
Тоей же сотне Кременчуцкой при футорі обозного полкового миргородского Федора Москова
посполитие нищетние
Яков Береговий 1 1 1 8
Удова Ганна Рибалчиха з сином Матвіем 1 2 2 6
Ітого посполитих нищетних 2 3 3 14
При том же футоре посполитие крайненищетние
Михайло Самохвал 1 1 2
Яков Конь 1 1 2
Семен Швец 1 1 1
Панас Семинозенко 1 1
Федор Ткач 1 1
Ітого посполитих крайненищетних 5 5 1 4
Всего посполитих владелческих
нищетних 2 3 3 14
крайненищетних 23 25 5 6
Тоей же сотне Кременчуцкой деревні Кохновки
посполитие нищетние
Грицко Невинний з зятем Иваном Басарабенком и Семеном Денком 1 3 3 4
Федор Стовбуренко з братами Василем, Иваном и Федором 1 4 4 4
Грицко Подварчанский з братами Гордіем и Омелком 1 3 3 5
Михайло Нестеренко з сином Демком и зятем Яцком 1 1 3 4
Іван Мизюн з сином Павлом з братами Демяном и Самойлом 1 4 4 2
Мирон Динисенко з братом Федором и зятем Иваном Остапенком 1 3 3 4
Юско Калюжний з сином Андріем 1 2 2 4
Іван Литвин з братом Антоном 1 2 2 4
Кондрат Копичка 1 1 1 4
Ітого посполитих нищетних
(*) [В оригіналі тут помилкова цифра: «24»]
9 23 (*) 25 35
Тоей же деревне Кохновки посполитие крайненищетние свободние
Стефан Гадяченко з братом Микитою 2 2 1
Кондрат Скороходенко 1 1
Лукян Одномайло з сином Давидом 2 2 2
Данило Бурдюг з братом Иваном и сватом Кирилом Круглим 3 3 1
Кирило Власенко 1 1
Андрій Удовиченко 1 1 2
Удова Оришка Ляшиха 1 1 1
Удова Тетяна Клоконоска 1 1 1
Удова Тетяна Макушиха 1 1
Пилип Чепурний 1 1 2
Лукян Чипчик 1 1 1
Иван Кравець 1 1
Грицко Полтавець 1 1 1
Стефан Бейдул 1 1 2
Іван Плескач з зятем Хомою Охріпенком (Охріменком) и сином Хомою 2 3 2
Іван Назаренко 1 1 2
Юско Чорний 1 1 2
Федор Бондарь 1 1
Мартин Подрізаненко 1 1 2
Іван Кравченко 1 1
Иван Роненко 1 1
Омелко Губар з племінником Гаврилом 2 2
Трофим Овчар 1 1
Микита Безклинский 1 1 1
Юхим Білоgраденко 1 1 2
Остап Литвин 1 1
Иван Тонконог 1 1
Стефан Тонконоженко 1 1
Удова Тетяна Полупана 1 1
Дмитро Середа 1 1 2
Михайло Середа 1 1 2
Ітого посполитих крайненищетних 37 38 2 27
В той же деревні Кохновці посполитие крайненищетние жителствующих на собственной землі в собственних хатах разних чинов и козаков
Семен Макаренко 1 1
Динис Білоус 1 1
Удова Настя Товчиха з зятем Федором Бойком 1 2 2
Семен Мірочник 1 1 1
Лазар Галенко 1 1
Кондрат Сливенко 1 1
Василь Дідов зять 1 1
Алекса Черначенко 1 1
Павло Середенко 1 1
Данило Тернина 1 1 2
Лазор Томенко 1 1
Кирило Кащиченко 1 1
Удова Ганна Мациниха 1 1 2
Панас Кравець 1 1 2
Яким Назаренко 1 1
Лаврін Бутенко 1 1
Ігнат Малохатка 1 1 1 2
Павло Рудий 1 1 2
Матвій Швець 1 1
Петро Швець 1 1
Андрій Бородаенко з сватом Игнатом Крутоберезченком 1 2 2 2
Кирило Лисенко 1 1
Иван Бовкуненко 1 1
Леско Емець 1 1 2
Пилип Чепурний 1 1 2
Василь Швець 1 1
Андрій Пітоненко 1 1
Федор Руденко 1 1
Ітого посполитих крайненищетних владелческих 28 30 5 17
Всего посполитих
нищетних
(*) [В оригіналі тут помилкова цифра: «24» (див. попереднє посилання)]
9 23 (*) 25 35
крайненищетних 65 68 7 44
Тоей же сотні Кременчуцкой села Крукова
посполитих свободних нищетних
Гарасим Купрей 1 1 1 1
Трофим Костенко з братом Иваном 1 2 2 4
Назар Прокопенко 1 1 1 4
Федор Балабас 1 1 1 8
Федор Усатенко з братом Иваном 1 2 2 4
Итого посполитих нищетних 5 7 7 1 20
посполитие свободние крайненищетние
Данило Черненко 1 1 2
Прокоп Чернец 1 1 2
Петро Дзикгарь 1 1 2
удова Варка Люта з сином Мусеем 1 2
Данило Крищенко 1 1
Иван Невдаха з братом Лавреном 2 2 2
Дорош Педич 1 1
Роман Купрей 1 1 1
Левко Дегтяр 1 1 2
Костя Воровский з зятем Василем 2 2
Стефан Варава 1 1
Иван Ткач 1 1 2
Левко Павленко 1 1 2
Яцко Ткач 1 1 2
Яцко Мотко 1 1
Мусей Паламар з братом Кирилом 1 2
Гаврило Педич 1 1
Одарка Аврамовна 1 1
Хома Холод 1 1
Мусей Бочка 1 1 2
Кузьма Заборин зять 1 1 2
Харко Смешко 1 1
Андрей Ямченко з зятем Романом 2 2 2
Уляна Скрипничка шинкарка 1 1
Демян Паламарь 1 1
Петро Швец 1 1 1
удова Параска Юштиха з зятем Трофимом 1 2 2
Иван Карпенко з сином Иваном 1 2 1
Кондрат Щербина 1 1 2
Лаврен Литвин 1 1 1
Иван Малюта 1 1
Яким Бутенко 1 1
Павел Глинский 1 1
Остап Маловичко 1 1 2
Грицко ткач Кучма з зятем Грицком Руденком 2 2 2
удова Марья Зубовна 1 1
Максим Цимбалистий 1 1
удова Параска Шевчиха 1 1
Микола Перехрист 1 1
Юрий Кияниця 2 1 1
Кирик Кравец 1 1
удова Гапка Плахотниця 1 1 2
удова Настя Пивоварка 1 1
Данило Глиняний 1 1
удова Гапка Чайчиха 1 1
Василь Рашавский 1 1 2
Итого посполитих крайненищетних 51 54 6 33
Всего посполитих свободних нищетних и крайненищетних 5 58 61 7 53
в селе Крукове при футорах состоящих при Сухом и Мокром Омельничках и Куцой Березовки жительствующие на собственной земле и в собственних хатах разних чинов и козаков
посполитие нищетние
бунчукового товариша Федора Гаврилова
Роман Сопилат з сином Терешком 1 2 2 3
Иван Нестеренко з сином Федором 1 1 2 2
значкового товариша Андрея Байдака
Иван Ткач з братом Пилипом 1 2 2 4
Стефан Волошиненко з зятем Грицком 1 1 2 4
Марко Новохатка з братами Корнеем, Иваном и Иваном 1 4 4 2
значкового товариша Константия Корчевского
Андрей Гриценко 1 1 1 4
Федор Педан з сином Уласом 1 1 2 4
Итого посполитих владельческих нищетних 7 12 15 23
посполитие крайненищетние
бунчукового товариша Федора Гаврилова
Юско Гончар 1 1
Леско Батечко з сином Иваном 1 2
Яков Маловичко 1 1
Стефан Шаповал 1 1
Федор Шаповал 1 1
Федор Кажаненко з братом Сидором 1 2
Стефан Подварчаненко з шурином Кирилом Федоренком 1 2 2
Иван Галь 1 1
Кирило Харченко 1 1 2
Иван Швец 1 1
Петро Бондарь з братом Яцком 2 2 2
Данило Гончаренко 1 1 1
Василь Чардак 1 1
Кондрат Седун 1 1 2
Андрей Токарь з сином Семеном 1 2
Спиридон Колесник з сином Иваном 1 2 2
Грицко Галь 1 1
Панас Шевченко 1 1 1
Яков Коваль 1 1 1
Грицко Руденко 1 1 2
Илько Сахань 1 1
Филип Ткач 1 1 1 2
Марко Приходько 1 1 2
значкового товариша Андрея Байдака
Стефан Бездетко 1 1 2
Леско Решетник 1 1 1
Микита Курченко з сином Федором 2 2 2 2
Феско Верченко 1 1 1
вдова Марина Тараниха 1 1
Яков Резник з зятем Михайлом 1 2
Грицко Сердюченко 1 1
Гарасим Сердюченко 1 1
Мартин Коломиец з сином Семеном 1 2
Данило Вертеленко 1 1
Иван Марченко 1 1
Прокоп Саражин 1 1
значкового товариша Константия Корчевского
Пилип Левченков зять 1 1
Данило Жабец 1 1
Омелько Науменко 1 1 2
Павло Зеленченко 1 1 1
Василь Гордеенко з сином Мусеем 1 2
Мартин Плотник 1 1
Грицко Недобаса з братом Никитою 2 2 2
хоружего полкового Миргородского Максима Леонтиева
Михайло Швец 1 1
удова Марья Марьючка 1 1
Харко Мерочник 1 1
разних козаков
Ничипор Рашавский 1 1 4
Мартин Ганчар 1 1 1
Корней Ковтуненко 1 1 1
Микола Листопад 1 1
Игнат Ткач 1 1
Иван Ткач 1 1 1
Федор Толочний 1 1
Иван Кравец 1 1
Харко Василенко 1 1
Наум Конко з сином Ильком и зятем Михайлом 2 3 1 2
Корней Бондаренко 1 1
Итого посполитих крайненищетних владельческих
(*) [У варіанті опублікованому Пивоваром (Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.54) помилкова цифра «35»]
60 69 10 33 (*)
Всего посполитих владельческих нищетних и крайненищетних
(*) [У варіанті опублікованому Пивоваром (Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.54) помилкова цифра «82»]
7 72 (*) 84 10 56
деревни Белецковки
свободние посполитие нищетние
Петро Оверко з зятем Федором Неводниченком 1 2 2 4
Тимош Иваненко з братом Гаврилом 1 2 2 4
Лукьян Терновий 1 1 1 1 4
Итого посполитих нищетних 3 5 5 1 12
свободние посполитие крайненищетние
Юхим Таран 1 1
Федор Емец 1 1 2
Пилип Лемешенко 1 1 2
Яков Тавруй з братом Яковом 2 2 2
Михайло Швец 1 1
Лаврен Питоля з сином Прокопом 1 2 2
Иван Ластовенко 1 1 2
Степан Пересунько 1 1
Михайло Сугак 1 1
Петро Швец 1 1 2
Ярема Солошич з племенником Федором Орленком 2 2 2
Петро Матня 1 1 2
Федор Чорнобривец 1 1
Иван Чадай 1 1
Хома Швец 1 1 2
Василь Оверко 1 1 1
Семен Чередник 1 1
Иван Нешта 1 1 2
Иван Мороз 1 1 2
Иван Пиковченко 1 1
Наум Беганенко з шурином Уласом 2 2
Корней Цегельник 1 1
Данило Яременко 1 1
Мартин Ткач 1 1
удова Марья Касяниха 1 1 2
Итого посполитих крайненищетних 28 29 1 24
Всего посполитих свободних нищетних и крайненищетних 3 33 34 2 36
в деревне Белецковке жительствующие на собственной земле и в собственних хатах разних чинов и козаков
посполитие нищетние
значкового товарища Константия Корчевского
Юхим Ткач 1 1 1 4
Кондрат Дорошенко з зятем Яцком 1 2 2 2
Яков Дубинник з синами Иваном, Дмитром и Данилом 1 3 4 3
Итого посполитих нищетних 3 6 7 9
разних чинов и козаков посполитие крайненищетние
оного ж значкового товарища Константия Корчевского
Федор Гарасименко 1 1
Самойло Решетник 1 1 1 2
Кирило Гребенник 1 1
Омелько Олейченко 1 1
Гапон Литвин з зятем Семеном 1 2 2 2
Василь Малик 1 1 2
Трофим Солоп 1 1
Андрей Ткач 1 1 2
значкового товарища Михайла Авраменка
Мартин Ткач 1 1
Стефан Пересунько 1 1
удова Марья Касьяниха 1 1 2
Панько Погребний 1 1
Кондрат Ковтуненко 1 1
Кирило Гарагуля 1 1 1
Михайло Овчаренко 1 1
Иван Остапенко 1 1 1
попа кременчуцкого Святоуспенского Данила Грабины
Костя Шматок 1 1
Омелько Овчаренко з зятем Степаном 2 2 2
Иван Окуненко 1 1 2
Ярема Тхор 1 1 1
Лукьян Кузьменко 1 1 1
Гаврило Прядка 1 1
Степан Бутенко 1 1
Сидор Литвин 1 1
Алексей Сидоренко 1 1
разних чинов и козаков
Михайло Гаркавий 1 1
Лукьян Мерочник 1 1
Павло Бондарь 1 1
Гаврило Нечитайло з сином Максимом 2 2 1
Яков Литвин 1 1
Василь Коротенко 1 1
Костя Джура 1 1 2
Тимош Хилимон 1 1 2
Данило Полтавец з сестрою Марьею 1 2 2
Авакум Коваль 1 1
удова Вецка Чижичка 1 1
Яким Проскурня 1 1
Иван Ногай 1 1
Итого посполитих крайненищетних 40 42 7 21
Всего посполитих нищетних и крайненищетних 3 46 49 7 30
при футоре брегадира Капниста прозиваемом Свинарном
посполитие нищетние
Иван Снежко з сином Ничипором и зятем Василем 1 3 3 1 6
Яков Середа з братом Грицком 1 2 2 5
Иван Серий 1 1 1 6
Омелько Шапченко з братом Никитою и зятем Андреем Баранченком 1 3 3 1 4
Грицко Дик 1 1 1 1 4
Олекса Сиволап з сином Хомою и пасменником Павлом Шевцем 1 2 3 1 2
Лаврен Капля з сином Михайлом 1 1 2 1 5
Юско Одновол з братом Иваном 1 1 2 6
Стефан Зайчинский з братом Яремою и зятем Леском Зайчинским 1 3 3 1 7
Итого посполитих нищетних 9 17 20 6 45
посполитие крайненищетние
Кирило Новохатка з сином Юском 1 2 3
Федор Обертас 1 1
Терешко Ясененко 1 1
Семен Коваль 1 1
Петро Белик 1 1 1
Данило Замоздра 1 1 1
Матвей Нос 1 1 2
Илько Ткач 1 1 2
Илько Зайченко 1 1 1 1
Яков Гасан з братом Тимошем 2 2 2
Никита Винниченко 1 1 1
Максим Матвеенко 1 1 2
Гаврило Иваненко 1 1 2
Иван Олейник з сином Федором 1 2 1 2
Назар Бондарь 1 1
Кондрат Ювченко 1 1
Трофим Литвин 1 1 2 2
Василь Панасенко 1 1
Андрей Торавец 1 1 2
Иван Дзюба 1 1 2
Савка Обизенко 1 1
Леско Боженко 1 1 1
Трофим Мерочниченко 1 1
Лукьян Кисель з сином Василем 1 2 1
удова Кулина Рибчиха 1 1 2
Итого посполитих крайненищетних 26 29 9 24
Всего посполитих нищетних и крайненищетних 9 43 49 15 69
при деревне Усиковке жительствующие на собственной земле и в собственних хатах разних чинов и козаков
посполитие нищетние
Демко Шиш 1 1 1 4
Иван Погребний 1 1 1 1 2
Василь Куренний 1 1 1 3
Итого посполитих нищетних 3 3 3 1 9
посполитие крайненищетние
Савка Колесниченко 1 1
Улас Марченко 1 1
Яков Головко 1 1 1 2
Степан Репенка 1 1 2
Леско Твердохлеб 1 1 2
Артем Чепурко 1 1
Павло Ткач 1 1 2
Мартин Литовченко 1 1 2
Федор Губарь 1 1
Семен Перевертайло 1 1 2
Итого посполитих крайненищетних 10 10 1 12
Всего посполитих нищетних и крайненищетних 3 13 13 2 21

Сотник остаповский Федор Базилевский

ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.623-637зв.