Myslene drevo logo

MYSLENE DREVO

We build the ukrainian Ukraine!

SCIENCE

EDUCA
TION

LITERA
TURE

Mail to site
Print version
News (RSS)
Science / Kyiv studies / Kyiv islands and coastal… / Additions / Appendix 1. Document by Institute of…

Kyiv islands and coastal tracts on the Dnipro – through the ages

Additions

Appendix 1. Document by Institute of History of the Polish Academy of Sciences about S. Vyhura and Vygurovschina

Parnikoza I.Yu.

Польська академія наук

Інститут історії

(Копія перекладу)

С-063/8/88

Варшава дня 3.11.1988

Варвара Федорівна Кузьменко

Вул. Закревського, 33. кв. 18

Київ -217

Інститут історії Польської академії наук відповідає на Ваш лист надісланий до Генерального консульства ПНР в Києві 2.08.88 р. відповідь підготована на основі друкованих історичних джерел, а частково також на основі рукописів, що зберігаються у головному архіві у Варшаві.

Станіслав Вигура не був польським магнатом, а походив з шляхетної родини, яка володіла одним поселенням на Волині Вигуричі, в Луцькому повіті. Родина Вигурів була православна, отже мала національність руську (українську), а не польську. В 1570 р. власником села Вигуричі був Василь Вигура, а в 1583 р. Богдан Вигура заплатив з того села податок в маєток князя Чарторийського, тобто був представником магната, а не власником.

Як виникає з привілею про призначення, Станіслав Вигура прибув на київську землю за багато років перед 1607 р. Привілеєм датованим у Варшаві 30.05.1607 р., король Зигмунд ІІІ надав Станіславові Вигурі посаду, зв’язану з київським замком: городництво та ключництво, що означало, що Вигура став управителем королівського замку в Києві. До цієї посади був наданий оклад, який описаний у привілеї, опублікованому в архіві Південно-Західної Росії, ч. 8. т. V. Київ. 1907. стор. 374-375.

Село Милославичі в цьому документі не згадується, якщо ж і було надане в році 1607 Вигурі, що правдоподібно, про це говорить інший документ з цього року.

Милославичі, становлячи королівську власність належали до київського староства, доходи з якого йшли київському воєводі. Король Зигмунд ІІІ надав Станіславові Вигурі те село не у власність, а тільки в ренту. Збільшуючи тим самим його платню як городничого. Одразу після того Фрідріх Тишкевич з Лагойска зробив наїзд на Милославичі і дотла їх зруйнував. Станіслав Вигура поскаржився до коронного трибуналу у Любліні, де вирок у тій справі був винесений 19.08.1609 р. (зміст вироку невідомий). Вигура відбудував село, а власне збудував на тому місці садибу (фільварок) при якій у 1622 р. ще не було підданих кріпаків. В 1628 році Вигура заплатив податок з Милославич від одного дому кріпацького і двох садиб. Правдоподібно, що у зв’язку із знищенням та відбудовою села король видав у 1613 році новий привілей київському городничому і його дружині Полонії Черемівні на довічне володіння Милославичами і островом Муромцем разом з правом виходу в річку Супій. В 1624 році Станіслав Вигура підписав вибори на Захарія Копистніцького на архімандрита (Перчерського). В 1628 р. за згодою короля передав Милославичі у користування своєму племінникові Семенові Вигурі. Помер в 1638 р. 18 (друга цифра нерозбірливо-ред.) липня, перед роком 1640.

Після смерті Станіслава Вигури київським управителем став його племінник (братів син), вже згадуваний Семен Вигура, який пізніше мав також писаря Овруцького замку. Ян Стрив`ярський, який у 1640 р. заплатив податок з Милославич, очевидно одержав село від Вигури або тримав його як заставу. В 1647 р. Семен Вигура підписав вибори Миколая Тризни на згадувану печерську архімандрию.

Можна вважати, що принципова зміна власності Милославич (королівського села наданого в володіння Вигурам) наступила у зв’язку з політичними змінами в 1648 р. Однак лишилася пам’ятка по тих власниках в назві Вигурівщина.

Директор

Інституту історії ПАН

Професор, доктор наук

Януш Тазбір

Previous section | Table of content | Next section

Please this page? Help us to develop this site!

© 1999 – 2019 «Myslene drevo» group, authors of articles

Reprinting of articles from site are encouraged while
reference (hyperlink) to our site is provided

Site powered by

Load count : 448

Modified : 26.04.2019

If you look up the type error
on this page, please select it
by mouse and press Ctrl+Enter.