Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Холуй

Николай Костомаров

Эпизод из историческо-бытовой русской жизни
первой половины XVIII столетия


Примітки

Вперше опубліковано у газ. «Новое время», 1878, №№ 662, 664, 669, 673, 676, 679, 680, 686, 687, 690, 697, 700, 704, 708, 715, 717, 721, 728, 731, 734 під редакторською назвою «Холоп».

Подається за окремим виданням: Н. И. Костомаров. Холуй. Эпизод из историческо-бытовой русской жизни первой половины XVIII столетия, – Спб.: 1885. – 326 с. В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви (у Костомарова вони мали тільки римську нумерацію).

Датується за першодруком, орієнтовно: 1878, Петербург.

Відомий російський літературознавець і добрий знайомий Костомарова О. М. Пипін, упорядник «Литературного наследия… Н. И. Костомарова» (Спб., 1890), де вміщено й бібліографію його публікацій, пише стосовно повісті: «Отдельное издание вышло в 1886 г. [Друкарська помилка – треба 1885 р.] под первоначальным названием «Холуй», так как, противно желанию автора, по желанию редакции «Нового времени», оно было заменено названием «Холоп». Отрывок этого же рассказа, с названием «Холуй», был помещен в «Газете Гатцука» 1883 г., №№ 50 и 51» [Литературное наследие… Н.И. Костомарова. – СПб, 1890. – С. 515.]. Таким чином, бачимо, що автор висловив свою волю стосовно назви повісті двічі – при публікації уривка її в газеті та окремим виданням.

Подається за виданням: Костомаров М.І. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1990 р., т. 2, с. 409 – 581.