Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література до розділу Сучасний режим Лисої гори

Парнікоза І.Ю.

Конвенція про охорону дикої фауни і флори та середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік).– Київ: Мінекобезпеки України, 1998. – С. 1-76.

Посібник працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду України / під ред. С. В. Третьякова. – Донецьк: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, Донецька філія Державного закладу «Державний екологічний інститут Мінприроди України», 2006 – 306 с.

Природно-заповідний фонд м. Києва. Довідник. – К: Аванпост-прім, 2001. – 64 с.

Parnikoza I. Yu., Grechyhkina Y.V. The nonnative flora of Regional Landscape Park “Lysa Gora” (Kyiv, Ukraine): preliminary analysis and management approaches // VIII International Conference on Antropization and Environment of Rural settlements. Flora and vegetation in a changing landscape, Katowice, Poland, 30.06-02.07.2008. – P. 47.