Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

[Отрывки из второй редакции «Столбикова»]

Г. Ф. Квитка-Основьяненко


Примітки

Вперше надруковано І. Я. Айзенштоком у вид.: Квітка-Основ’яненко. Твори, т. 7, с. 656 – 696.

Уривки автографа зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (ф. 67, № 62; ф. 30, № 11).

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 5, с. 435 – 469.