Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Рассказы из русского народного быта

Марко Вовчок


Примітки

До циклу «Рассказы из русского народного быта» належать оповідання: «Надёжа», «Маша», «Катерина», «Саша», «Купеческая дочка», «Игрушечка».

Вперше ці твори опубліковані:

Надёжа – в журналі. «Народное чтение», 1859, кн. I;

Маша – в журналі «Русская беседа», 1859, т. III, кн. 15;

Катерина – в журналі «Народное чтение», 1859, кн. II;

Саша – в журналі «Народное чтение», 1859, кн. III;

Игрушечка – в журналі «Русский вестник», 1859, т. 23, кн. X з присвятою Марії Каспарівні Рейхель – вихованці батька О. Герцена.

Окремою книжкою даний цикл оповідань вперше було видано К. Солдатенковим і M. Щепкіним у 1859 р. під назвою «Рассказы из народного русского быта».

У 1869 р. цей цикл був опублікований у виданні І. Папіна – «Сочинения Марка Вовчка в двух томах», Спб., 1867 – 1869, т. II.

У 1870 р. ці твори вийшли втретє у виданні книгопродавця С. В. Звонарьова – «Сочинения Марка Вовчка в четырех томах» (Спб., 1870-1874), т. II.

В нашому виданні «Рассказы из русского народного быта» друкуються за V томом останнього прижиттєвого видання: Полное собрание сочинений Марка Вовчка, тт. I, II, III, IV, V, VI, VII, Саратов, вид. книжк. магаз. «Саратовский дневник», 1896 – 1899. Тут Марко Вовчок дещо змінила попередній заголовок циклу російських оповідань, назвавши їх, як і в виданні К. Солдатенкова та М. Щепкіна, «Рассказы из народного русского быта». Цю назву циклу збережено і в нашому виданні.

Подається за виданням: Марко Вовчок Твори в семи томах. – К.: Наукова думка, 1964 р., т. 2, с. 7 – 122.