Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Глухой городок

Марко Вовчок

М. М. С.


Примітки

Вперше надруковано в журналі «Русское слово», 1862, кн. II.

Повість друкувалася також:

в «Сочинениях Марка Вовчка в двух томах», т. 1, Спб., 1867, вид. І. Папіна.

в «Сочинениях Марка Вовчка в четырех томах», т. І, Спб., 1870, вид. С. В. Звонарьова;

в «Полном собрании сочинений Марка Вовчка в семи томах», т. 1, Саратов, 1896.

«Глухой городок» у перекладі В. М. Доманицького неодноразово публікувався також в українських виданнях.

В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Марко Вовчок Твори в семи томах. – К.: Наукова думка, 1964 р., т. 2, с. 348 – 414.