Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Лихой человек

Марко Вовчок


Примітки

Вперше повість надрукована в журналі «Русский вестник», 1861, т. 31, кн. 1. Тоді ж цей твір опублікував Д. Є. Кожанчиков у книжці «Новые повести и рассказы Марка Вовчка», Спб., 1861.

Повість друкувалася також:

в «Сочинениях Марка Вовчка в двух томах», т. II, 1869, вид. І. Папіна;

в «Сочинениях Марка Вовчка в четырех томах», т. II, 1870, Спб., вид. С. В. Звонарьова;

в «Полном собрании сочинений» Марка Вовчка в семи томах, т. V. 1898, Саратов.

В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Марко Вовчок Твори в семи томах. – К.: Наукова думка, 1964 р., т. 2, с. 149 – 214.