Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Три сестры

Марко Вовчок


Примітки

Вперше повість опублікована в журналі «Современник», 1861, т. 89, кн. IX і т. 90, кн. XI з присвятою Олені Костянтинівні Станкевич, дружині професора Московського університету О. В. Станкевича.

Пізніше «Три сестры» опубліковані:

в «Сочинениях Марка Вовчка в двух томах», т. II, Спб., 1869, вид. І. Папіна;

в «Сочинениях Марка Вовчка в четырех томах», т. II, Спб., 1870, вид. С. В. Звонарьова;

в «Полном собрании сочинений» Марка Вовчка в семи томах, т. V, Саратов, 1898.

Назву повісті даємо за виданням: Полное собрание сочинений Марка Вовчка в семи томах, т. V, Саратов, 1898. У всіх інших виданнях ця повість мала назву «Жили да были три сестры».

В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Марко Вовчок Твори в семи томах. – К.: Наукова думка, 1964 р., т. 2, с. 244 – 347.