Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

03.1872 р. До Івана Білика (Рудченка)

Березень 1872 р.

[…] Ш[евчен]ко как продукт известного склада жизни подлежит критике весь, а не по частям, да и не эстетической критике, а выяснению его исторической роли как поэта и как выразителя известного общественного положения […].


Примітки

Уривок з листа Панаса Мирного до Івана Білика вперше надруковано в кн.: О. Лотоцький, До світогляду старого українофільства (З листування І. Я. Рудченка з М. П. Драгомановим). Праці Українського наукового інституту в Варшаві, т. 48, Варшава – Львів, 1938, стор. 20, де лист датовано лютим 1873 р. Проте, судячи зі слів Івана Білика, який писав М. Драгоманову 2 квітня (21 березня) 1872 р.: «Вместе с Вашим получил я письмо от брата… Мой брат прошел всего 3 класса Гадяч-университета, а, право, его взгляд на Ш[евчен]ка, по-моему, гениален в сравнении со взглядом доктора слов[есности] О[гоновско]го!» (див. згадане видання, стор. 20), – його слід віднести до березня 1872 р.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Панас Мирний (П. Я. Рудченко) Зібрання творів у 7 томах. – К.: Наукова думка, 1971 р., т. 7, с. 346.