Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Чи далеко до Києва?

Степан Руданський

Варіанти тексту

Питаються якось хлопця

Подорожні люди:

«Чи багато верстов, сину,

До Києва буде?»

«Та так, люди, того року

Було вісімнадцять,

А тепер,– говорить хлопець,–

Лічимо сімнадцять!»

«Що ж то, сину, за пригода

Така прилучилась?»

«Та пригода – не пригода –

Верства повалилась!»

18 апреля [1858].

Примітки

Вперше надруковано І. Франком за копією В. Стрільчевського в ж. «Зоря», 1886, ч. 11, стор. 181. Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 82, звор. – 83 і «Співомовки 1861», с. 8. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 174.