Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Піп у ризах

Степан Руданський

Варіанти тексту

Шиє собі по ярмарку

Молодчина жвавий,

Підглядає, то в батюшки

Гроші у халяві.

Та і гроші ж то хороші,

Самії дукати;

«Будь що буде, – промовляє, –

А треба дістати…»

Сюда-туда повернувся,

Видумує штуку,

Підступає до батюшки,

Цілує у руку.

«Батюшечко, – став казати, –

Вчиніть мою волю!..

Потрудіться на часочок

До краму зо мною.

Я – най буде невимовно –

Ризи вибираю,

Та, як бачте, ані міри,

Ні ціни не знаю…»

Пішов батюшка до краму,

Ризи вибирає,

Вибрав самі щонайкращі,

На себе вбирає.

А той присів коло нього,

Ніби поправляє,

А тут тілько від калитки

Ремінці збирає.

Шарп калитку… та у ноги..

Піп до нього хоче.

А купець його за ризи:

«Пагаді, паноче!»

Заким то він обернувся,

З себе ризи скинув…

А той давно з його грішми

Десь, як вітер, згинув.

17 апреля [1858].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1895, ч. 9, стор. 170. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 77 – 77, звор.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 164 – 165.