Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Чи високо до неба?

Степан Руданський

Варіанти тексту

Що п’ять верстов – то й коршомка:

Нічого й лічити!..

Бо п’ять верстов як проїдеш,

Треба й відпочити!..

Ото їдуть із ярмарку

Двоє господарів,

У кожного віз порядний,

Воликів по парі.

Їдуть собі помаленьку,

Грошенята мають,–

Полягали на соломі

Та й думу гадають…

Далі їден пробудився

З глибокої думи,

Повернувся на соломі:

«Чи спиш,– каже,– куме?»

«Що говориш?» – другий каже.

«Чи спиш, я питаю?»

«Та не сплю ще,– каже,– куме,

Тілько що дрімаю!»

«Не дрімай же на годинку

Та глянь проти неба!

Скілько б верстов так до неба

Проїхати треба?»

«Та бог його святий знає

І добрії люди…

Я думаю, що не більше,

Як п’ять верстов буде».

«Гутю, куме! та се баба

Тобі набрехала:

Та якби п’ять верстов було,

Там коршма б стояла!»

5 февраля [1859].

Примітки

Вперше надруковано в тижневику «Русский мир», 1859, № 48. Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 105, звор. – 106, і «Співомовки 1861», стор. 4 – 5. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 188 – 189.