Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

1.6. Рослинність та флора долини Дніпра у Києві

Парнікоза І.Ю.

«Любіть простір не тільки у вигляді ландшафтів особистих дач та маєтків, не тільки перебуваючи на відпочинку закордонном. А й у вигляді вулиць і будівель вашого міста, річок і озер вашого дитинства, старої липи поcеред вулиці».

В.В. Колінько

Під рослинністю у ботаніці розуміють сукупність типів рослинних угруповань (наприклад, спрощено – волога лука, суха лука, листяний ліс тощо), а під флорою сукупність видів рослин, які до складу цих угруповань входять. Втім, зрозуміло, що вичерпати ці поняття простим переліком їх складових елементів неможливо. Рослинність та флора – це особлива жива смарагдова тканина, що огортає вологі життєдайні дніпрові піски, створюючи разом з ними диво заплави.

У цьому нарисі ми коротко охарактеризуємо основні типи рослинності долини Дніпра у межах Києва, а також згадаємо типових представників флори, які входять до складу того чи іншого угруповання. При цьому одразу слід зупинитися на тому, що у минулому рослинний покрив та сформовані ним ландшафти дніпровської долини виглядали не зовсім так, як на сучасному етапі. Зокрема, ми практично нічого не знаємо про те, як виглядали береги пра-Дніпра під час танення останнього дніпровського льодовика, та як виглядали прирічкові екосистеми суцільної смуги тундростепу. У найбільш подібному до сучасного вигляді тутешні біотопи сформувалися на початку субатлантичного (сучасного) етапу голоцену (з середини 1 тис. до н.е.). Згодом їм судилося зазнати двох головних етапів разючих змін. Перший розпочався ще у давньоруські часи і був пов’язаний з трансформацією загальнопоширеної тоді на заплаві деревно-чагарникової рослинності у лучну внаслідок вирубування заплавних лісів та використання заплави як пасовища та місця заготівлі сіна. Уявити собі вигляд тогочасної заплави дають деякі результати палеоботанічних досліджень (див. , достатньо пізні описи поч. ХХ ст. – див. наприклад . Підтриманню такого вигляду заплавних екосистем також сприяли регулярні розливи Дніпра. Майже зворотні процеси розвинулися після зарегулювання Дніпра 1964 р., що призвело до вторинного розвитку на більшій частині дніпровської долини вільної від діяльності людини комплексів заплавного лісу. Аспекти пов’язані з сучасним розподілом, структурою та історією становлення тих чи інших типів рослинності у долині Дніпра будуть розглянуті у даному розділі.