Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

1.7. Раритетні види судинних рослин заплави Дніпра у Києві

Парнікоза І.Ю.

«Релікти та ендеміки нашої флори та фауни являють собою якби кінцеву стадію еволюції, яка тривала кілька мільйонів років. Рідкісна пам’ятка зрівняється з такими нашими реліктовими рослинами, як наприклад фісташка, тис, ялівець, ліннея чи водяний горіх.»

В. Чопик

Долина Дніпра у межах Києва має велику флористичну цінність з огляду на поширення тут великої кількості рідкісних, зникаючих та реліктових рослин. У цьому підрозділі ми хочемо ознайомити вас з їх поширенням та особливостями біології. При цьому для зручності ми згрупували види у відповідності до біотопу, в якому вони зростають. Вказується також, чи внесений вид до Червоної книги України станом на 2021 р. (далі – ЧКУ) з відповідною категорією (Наказ.., 2021), чи охороняється вид згідно до Додатку І до Бернської конвенції (БК), Європейського Червоного списку (ЄЧС), Додатків II, IV, V до Оселищної директиви Європейського Союзу (ОД II, IV, V), Рішення Київради про охорону на території м. Києва № 219/940 від 20.01.2000 р. (РК1) чи № 880/2290 від 23.12.2004 р. (РК2, ), Червоного списку водних макрофітів України (Макрофиты-индикаторы.., 1993) (далі – ЧМУ) з відповідною категорією, чи є регіонально рідкісним, що потребує взяття під охорону (РР). Схему розташування згаданих елементів долини Дніпра див.