Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

1.7. Раритетні види судинних рослин долини Дніпра у Києві

Парнікоза І.Ю.

«Релікти та ендеміки нашої флори та фауни являють собою якби кінцеву стадію еволюції, яка тривала кілька мільйонів років. Рідкісна пам’ятка зрівняється з такими нашими реліктовими рослинами, як наприклад фісташка, тис, ялівець, ліннея чи водяний горіх.»

В. Чопик

Долина Дніпра у межах Києва має велику флористичну цінність з огляду на поширення тут великої кількості рідкісних, зникаючих та реліктових рослин. У цьому підрозділі ми хочемо ознайомити вас з їх поширенням та особливостями біології. При цьому для зручності ми згрупували види у відповідності до біотопу, в якому вони зростають. Вказується також, чи внесений вид до Червоної книги України (далі – ЧКУ), 2009 р. з відповідною категорією (Червона книга, 2009), чи охороняється вид згідно до Бернської конвенції (БК), Європейського Червоного списку (ЄЧС), Додатків II, IV, V до Оселищної директиви Європейського Союзу (ОД II, IV, V), Рішення Київради про охорону на території м. Києва № 219/940 від 20.01.2000 р. (РК1) чи № 880/2290 від 23.12.2004 р. (РК2, ), Червоного списку водних макрофітів України (Макрофиты-индикаторы.., 1993) (далі – ЧМУ) з відповідною категорією, чи є регіонально рідкісним, що потребує взяття під охорону (РР). Схему розташування згаданих елементів долини Дніпра див.

Раритетні види водних біотопів заплави Дніпра у Києві

Раритетні види справжніх та болотистих лук

Раритетні види алювіальних угруповань, псамофітних та остепнених лук

Раритетні види заплавних лісів

Рекомендації по збереженню раритетної флори Дніпровської долини

Перелік використаних та рекомендованих джерел по темі раритетні види рослин заплави Дніпра

Галерея раритетних видів судинних рослин долини Дніпра у Києві