Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Гуцул-Невір

Юрій Федькович

Гуцул-Невір, половчанин

Хто на Руси ‘го й не знає?

Плужить долом подолянин,

Піт кровавий утерає, –

Він же стоя на рокиті

Виграває у трімбіту;

Хоть поруга всего світа,

Він ругаєсь всему світу!…

Ріж, розорюй, безталанний,

Чорну свою скибу-долю,

Доки світ сей окаянний

І тебе в ню не приоре!…

І тебе!…

Там що за гія?

То куми с хрестин вертають:

Віра, милість і надія…

О! я тим затрімбітаю!…

Бо їх тілько й видко буде,

Що на гульках, на крестинах!

Обдурені бідні люде,

Й ти, дитинко, обдурена!…

Там же – що знов буришкають?

Домовину бідну, голу!…

О! я й тій затрімбітаю,

Щоб їй чути аж до долу!

Бо їй тілько і осталось,

Що с трімбітов та в могилу!

Де ж надія, що тримала?…

Віра, милість, що крестили?

О, такий-то Гуцул в світі:

Люде плачуть, він їм грає!…

Втер си очи, втер трімбіту,

І нової зачинає.


Примітки

Друк. Правда, 1877, ч. 4 – 5, стор. 122 – 123.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 400 – 401.

Вільну переробку вірша («На рокиті трембітар…») поет у 1886 р. включив до циклу «Співанки» [див.: Писання, т. 1, с. 554].

гуцули пишуться половецького роду – Це хибна концепція Федьковича, за якою гуцули нібито походять від половецького племені уців. Ширше цю концепцію поет висловив у трьох віршах під назвою «Король Гуцул» – двох українських і третьому німецькому («Der Uzulenkönig»). Один із цих творів було включено до збірки «Дикі думи», але з’явився він друком у газеті «Діло», 1886, № 98. Другий побачив світ у «Буковинському календарі па 1886 рік» (Чернівці, 1885, с. 45 – 46). Німецький варіант надрукований у збірці «Am Tscheremusch» (Чернівці, 1882, с. 89 – 97).

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 534.