Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Король Гуцул (1)

Юрій Федькович

Що ти кажеш, що король наш

В Бога зорі завертає?

А король наш, кріль наш Гуцул

Зорі пасти й не гадає,

А в Сокілскім ти дрімає.

А дріма вже годів много!

Знаєш, брате мій, за віщо?

Я ти скажу, задля чого.

Десь давно-давно стояла

На Сокілскому святиня,

Лади-Дажбога святиня,

Вся у рожах та в кидрині.

Вся з кришталю дорогого,

З маймуру та злата кута.

Та в порфіри, та у парчі

Мов княгиня одягнута.

А в святині в середині

У просторі златі сали

Два божки, два мармурові

На посадищах стояли:

Перший білий як той лебідь

В синьо-золотому морі,

Другий чорний як той ворон,

Як той чорний в Чорногорі.

В сю святиню пре-прикрасну

Тут сходилися що літа

В празник Купала святого

Гуцули з усего світа,

Кріль же Гуцул перший з ними,

Перший він на всі Гуцули,

У рицарстві, богатирстві

Пари в світі ‘му не було.

Всі жертвенники палають

Прасвятому Білобогу,

І дванацять білих комонь

Вводя леґіні в чертоги;

Кождий комонь у порфирах

Та у золоті сіяє!…

Лик довкола Білобога

Їх у піснях обвожає.

І дванацять чорних комонь

Вводить другий лик в святиню,

Все в чорні в них, все чорно в них:

І зубела і стримені;

Так обводить лик їх чорний

До окола Чорнобога.

Той співає, сей ся дивить

Наче воріг, наче з рога.

І як стали раз по семий

Так божків в’ни об’їзджати.

Аж нараз – о, хто б се здумав,

Хтоб не вжахся, милі братя!..

Оживають вам богове,

Та до долу, та до зброї!…

Й сам князь Гуцул вам не видів

З роду бучі ще такої!

Так лиш грім у чорні хмарі

Б’єтся, в’єтся блискавицев…

Видить Гуцул, видить нарід:

Іскра сипле, меч казиться…

Аж тут – горе! тричи горе!

Білобог став увявати,

А здуфалий кріль той Гуцул

Ну ж ся з него наругати:

«Що ти, славний Білобоже?

Ти вступаєш сему чорі?!

Ха-ха-ха!… то ж подивися,

Як то Гуцул шаблев оре!»…

І що оком ти кліпнути,

Чорнобог вже ‘д землі в’ється…

«Видиш, славний Білобоже!

Так то в нас ув Уців б’ється!»

«Й справді, Гуцуле, не згірше

Топірцем се ти махаєш!

Та одну лиш правду в світі,

Ти, небоже, ще не знаєш,

Що де Бог ся з Богом боре,

Не мішатись чоловіку!

І ся правда була правдов

Спокон світа, спокон віку.

Задля того ж у гору сю

В середину будь заклятий,

І «Сокілский» ме гора ся

Від сегодня-сь в світі звати:

Бо аж доти меш в ні спати

Ти по мої божі волі,

Аж на Купала одного,

Пущу свої я соколи.

Пущу сімсот семикрати

З свої світлої палати,

І аж доки сю гору в’ни

Семикрать мут облітати.

Провалися в ню, о князю!

І з садами і з святинев

І з усев ватагов твойов,

Що сміялась з мене нині!»

Бог промовив – і ся стала

Та жасная божа воля:

Князь з святинев і з ватагов

Провалився аж до долу!…

Як і комонь так і всадник,

Всі желізним сном дрімають.

Та на Купала святого

Тих соколів дожидають.

А на Купала що сім рік

Він на хвиль сім з сну ся будить

А протягшесь сюди-туди

Він гука на свої люде,

А гука, що зодрегаєсь

І святиня і палата:

«Нути, Уци! годі спати!

Час матбуть би вже вставати!

Ти же скорше, чуро-спюху,

Подивися по надвірю,

Чи соколів не зіслав ще,

Що так гарно б’єсь на міру!

А сли нє, то… як си схоче.

А ми мемо, хлопці, спати,

Та до бою, та до рати

З чортом сили доберати!»…

Й знов на сім рік усипає,

І рицарство і отроки…

Доки, князю, спати будеш,

І дрімати доки – доки?!…

Не журися, руский роде!

Коли встану, то вже встану,

І поборю, о! поборю

Руску долю ту погану!


Примітки

Друк. Дѣло, 1886, ч. 98 і ще перед тим Родимый Листокь, 1879, стор. 52, але з численними змінами, поробленими правдоподібно самою редакцією і, як звичайно в таких разах – на гірше; от тим то ми й полишаємо їх без уваги. Мотив закінченя взяв Федькович із Уляндової баляди «».

Гуцули покликаються все на якогось короля та на Чорне море. Прим. Ю. Федьковича.

Сокілский – велика скала над Черемшев, недалеко Кутів. Прим. Ю. Федьковича.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 443 – 447.