Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

2.10.9. Перелік використаної літератури до розділу Заплава Дніпра з 1991 р.

Парнікоза І.Ю.

Вакулішин С. Імені половецького хана // Вечірній Київ, 22.02.2000. – с. 8.

Вишневський В.І. Антропогенний вплив на Дніпро в межах Києва // Містобудування та територіальне планування. Вип. 5. – К. : КНУБА, 2000. – с. 75-99.

Вишневський В. Дніпро, Славутич, Борисфен / Лисенко В. Дніпровими схилами. – 2010. – с. 89.

Вишневський В. Водойми Києва К.: Ніка-Центр, 2021. – 280 с.

Вовк Д., Стеклов А. Некоторые киевские тайны. – К., 2002. – 30 c.

Вулиці Києва: Довідник/Під ред. Кудрицького О.В. – К.: Українська енциклопедія, 1995. – 352 с.

Генеральний план Києва до 2005 р.: Основні положення. – К.: Головкиївпроект, 1985.

Дармостук И. Столичные острова и склоны запретят застраивать. Деловая столица. №43(181) 25.10.2004 р. – с. 29.

Дьомін Н., Лішанський Е. Генеральний план як метод системного управління розвитком міста / Н. Дьомін Е. Лішанський // Містобудування. – 1984. – Вип. 36.

Заика А. Кто спасет красавицу Лыбедь? // Вокруг света. – октябрь 2005. – с. 6-21.

Ілюстрована історія Києва. Під ред. Боряк Г., Геєць В., Івакін Г. та ін.– К.: Фенікс, 2012.- 424 с.

Колінько В.В., Куровський Г.К. Київ – Священний простір. Друге видання. Від філософії до національної ідеї. ¬ К.: Київська ландшафтна ініціатива. – 2010 р. – 230 с.

Київ: Історичний огляд (карти, ілюстрації, документи)/Під ред. Кудрицького О.В. – К.: Головна редакція УРЕ, 1982. – 232 с.

Кияни про ситуацію в місті та шляхи його розвитку // Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Результати соціологічного дослідження – Київ – листопад 2005 р.

Кальницький М., Киркевич В., Грицик М. Київ: Туристичний путівник. – К.-Л.: Центр Європи, 2001. – 710 с.

Киев: Энциклопедический справочник. Изд. ІІІ, доп./Под ред. Кудрицкого А.В. –К.: Укр. Сов. энциклопедия, 1986. – 701 с.

Корецкий С. Бизнес, влада и громада: Киевский вариант бермудского треугольника. – К.: Самиздат. – 34 с.

Кузьменко В. Ф. Церква та «монастирський дворець» у с. Вигурівщина: Спогади на 3 аркушах, 1984 // особистий архів Д. Вортмана.

Кузьменко В. Ф. Пояснення до схеми та фотокопії карти с. Вигірівщина-Троєщина: на 1 аркуші, 1988 // особистий архів Д. Вортмана.

Лисенко В. Дніпрові схили: Фотоальбом. – 2010. – с.

Осипова Л. Подол реконструируют. Деловая столица. №43(181) 25.10.2004 р. – с. 29.

Природно-заповідний фонд м. Києва: Довідник / За ред. Мовчана М.М. та ін. – К., 2001. – 64 с.

Проценко Л.А. Історія Київського некрополя. – К., 1995. – с. 256-257.

Снегова М. Нью-Киев не для киевлян // Газета по-киевски. – 11-12.09.2008. – с. 2.

Тімохін В. Прогнозно-проектний потенціал розвитку прибережних територій Києва – 2009 –с. 76-85.

Шулькевич М.М., Дмитренко Т.Д. Киев: Архитектурно-исторический очерк. Изд. перераб. и доп. – К: Будівельник, 1982. – 448 с.