Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3.1.10. Список використаних та рекомендованих джерел

Парнікоза І.Ю.

Биляшивский Н.Ф. Первобытный человек на берегах Днепра вблизи Киева // Киевская старина. -1890. – № 4. – с. 2.

Борейко В.Е. История охраны природы Украины: Х век-1980. Изд. ІІ, доп. – К.: КЕКЦ, 2001а. – 544 с.

Вишневський В. Дніпро, Славутич, Борисфен // Дніпровими схилами: Збірка/Упоряд. Лисенко В. – 28.12.2010. – с. 89.

Вишневський В.І. Антропогенний вплив на Дніпро в межах Києва // Містобудування та територіальне планування: Вип. 5. – К. : КНУБА, 2000. – с. 75-99.

Вулиці Києва: Довідник/За ред. Кудрицького О.В. – К.: Українська енциклопедія, 1995 – 352 с.

Гошкевич В. Замок князя Симеона Олельковича и летописный Городок под Киевом // Труды Киевской духовной академии.— 1890.— Т. 1.— № 2.— c. 228-250.

Дзівалтовський В. І. Дніпровська ділянка Поясу бойової слави: Жуків острів. – К.: Книга Пам’яті України, 2004. – 26 с.

Дізвалтовським В. І. Мальовничі околиці Києва: туристична подорож Трухановим островом. – К.: Книга Пам’яті України, 2004. – 22 с.

Київська фортеця (колективна монографія) / кол. авторів: Кузяк О.Г., Дацюк О.А., Вялець А.В., Ющенко О.І., Новікова-Вигран О.С., Гоменюк В.М.: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця».- К., 2018 р.- 92 с.

Залізняк Л. Стародавня історія України. – К.: Темпора, 2012 – 542 с.

Івакін Г.Ю. Довідка про історико-археологічну цінність Труханового острова. Лист до Київського еколого-культурного центру, 2003 (архів І.Ю. Парнікози).

Ілюстрована історія Києва. Під ред. Боряк Г.. Геєць В., Івакін Г. та ін.– К.: Фенікс, 2012.-424 с.

Кальницький М., Киркевич В., Грицик М. Київ: Туристичний путівник. – К.-Л.: Центр Європи, 2001. – 710 с.

Кальницький М.Б. Храми Києва (Видання друге, уточнене та доповнене). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2011- 296 с.

Кальницький М. Київ. Прикмети часу. 1890-ті роки. – К.: Варто, 2013 – С. 44-49.

Кальницкий М. Набережное шоссе у святого места. – К.: Сидоренко В.Б., 2016. -112 с.

Касаткин К. Дорогами мужества (матеріал з архіву В.І. Дзівалтовського)

Кибальчич Т.О. О находках предметов каменного периода на левом берегу Днепра в 1879 г. Сборник археологического института. – СПб, 1880. – Кн. ІІІ. – с. 10-14.

Киев: Энциклопедический справочник. Изд. ІІІ, доп./Под ред. Кудрицкого А.В. – К.: Укр. Сов. энциклопедия, 1986. – 701 с.

Київ, Історична енциклопедія, 2000.

Київ: Історичний огляд (карти, ілюстрації, документи)/Під. ред. Кудрицького О.В. – К.: Головна редакція УРЕ, 1982. – 232 с.

Київ: Провідник За ред. Ф. Ернста. – Київ: Всеукраїнська академія наук, 1930. – 800 с.

Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. VII. – К.: Купола, 2008. – 596 с.

Комар А. В. Киев и правобережное Приднепровье / В кн. Русь в IX–XI веках: археологическая панорама / Ин-т археологии РАН; отв. ред. Н. А. Макаров. – Москва; Вологда: Древности Севера, 2012 – 496 с.

Кузьменко В. Ф. Церква та «монастирський дворець» у с. Вигурівщина: Спогади на 3 аркушах, 1984 // Особистий архів Д. Вортмана.

Максимович Н. И. Днепр и его бассейн. История и гидрография реки. – К.,. 1901. – 700 с.

Малаков Д. Архітектор Безсмертний. Доцільність і естетика – К.Кий. – 2013. – 230 с.

Малаков Д. Архітектор Осьмак. Нездолана шляхетність – К.: Кий. –2012 – 182 с.

Малаков Д.В. Київ 1939-1945: Фотоальбом. – К.: Кий, 2005. – 464 с.

Малаков Д.В. Київ. 1939-1945. Post scriptum: Фотоальбом. – К.: Сидоренко В. Б., 2010. – 224 с.

Малаков Д.В. Кияни. Війна. Німці. – К.: Амадей, 2010. – 364 с.

Матеріал «Яхт-клуб на Трухановому острові (1887-1918)» з архіву В. Дзівалтовського)

Олийник Л.В. Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. // История УССР: Т. ІІІ. — К., 1983, – с. 48.

Пам’ятки історії та культури України: Каталог-довідник. Зошит 2: Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ / Горбик В.О. (кер. автор. колект.), Гаврилюк Л.О., Денисенко Г.Г., Катаргіна Т.І., Титова О.М., Пархоменко М.Т., Федорова Л.Д., Чешко В.М. – К., 2007. – 277 с.

Петров С. С. Оборонні споруди Києва Х-ХІХ ст. у контексті історії міста і загального розвитку військово-фортифікаційної справи // С. С. Петров –К.: «ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – с. 448.

Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. — К.: Видавницво «Павлім», 2003. — 124 с.

Проценко Л. А. Історія Київського некрополя, К.: Укрбланквидав. – 1995. -412 с.

Сагайдак М. А Городище, селище, 11-13 ст. // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Книга I, частина I (А—Л). К., 1999.— С. 323.

Сагайдак М. А Муромець, городище, 12-13 ст. // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Книга I, частина II (М—С). К., 2004.— С. 799.

Сагайдак М.А. Городець на Радосині // Історія Русі-України (Історико-археологічний збірник).— К., 1998.— с. 229-236.

Спичаков В. Пинская военная флотилия в документах и воспоминаниях. – Л.: Лига-Пресс, 2009. – 384 с.

Телегін Д.Я. Неолітичні пам’ятки Києва та його околиць // Вісник АН УРСР. – 1956. – № 3. – c. 42-46.

«Храми Києва». Компакт-диск (К.: 3 Медіа, 2001).

Шулькевич М.М., Дмитренко Т.Д. Киев: Архитектурно-исторический очерк. Изд. перераб. и доп. – К: Будівельник, 1982. – 448 с.

Яменко Л. Лучше яхт могут быть только яхты // Зеркало недели. – 31 мая 1997. – с. 19.

Яценко, Вічна слава подвигу воїнів-річковиків 1998 // Архів В.І. Дзівалтовського.