Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Використана література

Дегодюк Е.Г.

1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. – Москва: Агропромиздат, 1987.

2. Артамонова О.В. Експерименти на людях України Другої світової війни // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 5 – С. 27–30.

3. Багалей Д.И. Очерки из русской истории. В 2 т. Т.2: Монографии и статьи из истории Слободской Украины. – Харьков, 1913. – 371 с.

4. Багалій Д.І. Історія Слобідської України.– Харків: Дельта, 1993. – 255 с.

5. Багалей Д.И. Археологические, этнографические, топографические заметки о Харьковской губернии // Харьковский сборник. – 1888. – С. 146.

6. Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. – М.: в Университетской типографии, 1887. – 614 с.

7. Баранівський В.А., Байрак О.О., Бондаренко З.С. та ін. Україна. Навчальний атлас. – 1998. – 96 с.

8. Білодід Ю. Я бачив власними очима // Вісті Зміївщини. – 2001. – № 81 і 82.

9. Бушков А.А. Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы . – М.: ОЛМА-ПРЕСС; Санкт-Петербург: Нева; Красноярск: Бонус, 2000. – 608 с.: ил. – (Досье).

10. Бушков А.А, Буровский А.М. Россия, которой не было-2. Русская Атлантида: Историческое расследование. – Красноярск: БОНУС; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 512 с.

11. Ваколюк П. Гірше пекла // Сільські вісті. – № 134 (18117). – 23 листопада 2007 р. – С. 5.

12. Воротиленко М. В. Заповіт Петра І. – К.: ТОВ «Новий друк», 2007. – 271 с.

13. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України. – К.: ЕКМО, 2006. – 306 с.

14. Дегодюк Е.Г. Роздуми. Поезії. – К.: ЕКМО, 2005. – 119 с.

15. Дорошко М. Чи був більшовицький режим в Україні окупаційним? // Дзеркало тижня – № 41 (670). – 3 листопада 2007 р.

16. Дружбинський В. «Куда вы гоните меня, мир, куда я пойду, ведь я рожден среди вас?» // Дзеркало тижня – № 45 (674). – 24-30 листопада 2007 р. – С. 1.

17. Десять лет борьбы и социалистического строительства на Изюмщине (1917–1927 гг.). – Изюм: Изд-е Изюмского окрпарткома, 1927. – 73 с.

18. Довідник з агрохімічного і агроекологічного стану ґрунтів. – К.: Урожай. – 1994. – 332 с.

19. Джон Б. Зимы нашей планеты. – Москва: Мир, 1982. – 333 с.

20. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К.: Абрис, 1994. – 255 с.

21. Замаровський В. Їх величності піраміди. – К: Веселка, 1988. – 373 с.

22. Заставний Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 471 с.

23. Зміївщина туристична (відп. ред. М.І. Саяний). – Зміїв: Краєзнавчий музей, 2005. – 12 с.

24. Зелений Н.В. Похід князя Ігоря // Культурна спадщина Слобожанщини: історія, археологія, краєзнавство. – 2005 – №5. – Харків: Курсор. – С. 168 – 174.

25. Зіновчук В.В. Консервативні ідеї в сільському господарстві України і США. – К.: Логос, 1996. – 221 с.

26. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд. 4-е. – Харьков, 1857. – 336 с.

27. Кравченко Л.В. Краєзнавча розвідка: фольклор і етнографія с. Лимана. Довідковий матеріал. – Зміїв: Відділ освіти РДА, 2005. – 37 с.

28. Кисель В.И. Биологическое земледелие в Украине: Проблемы и перспективы. – Харьков: Штрих, 2000. – 161 с.

29. Кондрашин В. Чи був голод 1932-1933 рр. в Україні «геноцидом українського народу»? Відповідь С.В. Кульчицькому // День. – № 96. – 3 червня 2008 р. – С. 4.

30. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

31. Коваль С. Отака то “незлостивість” // Літературна Україна. – 20.05.2006 р.

32. Колєснікова В. Калинове намисто. – Харків: Регіон-Інформ, 2001. – 51 с.

33. Кульчицький В.С. Віктор Кондрашин і всі-всі-всі. // День. – № 96. – 4 червня. – 2008. – С. 4.

34. Лищук Ю.А., Балан О.Г., Власов В.С. Історія України. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія». – 2005. – 574 с.

35. Лизанчук В. Агресивне втручання у підсвідомість українців // Літературна Україна. – 28.02.2008 р. – С. 1.

36. Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів (1932–1933 роки). Упорядник Андреа Граціозі. – Харків: Фоліо, 2007. – 255 с.

37. Московченко В., Поправко А. Карма України. – Київ: Просвіта, 1997. – 320 с.

38. Мовою документів // Персонал плюс. – № 45 (247). – 21–27 листопада 2007 р. – С. 7.

39. Нариси стародавньої історії УРСР. – К.: Видавництво АН УРСР, 1957. – 632 с.

40. Пащенко Я.В., Фатєєв А.І. Кількісна та якісна оцінка викидів Зміївської ДРЕС // Вісник ХДАУ. – 2001. – № 1. –- С. 39 – 43.

41. Підкова І., Шуста Р. Довідник з історії України. – Київ: Генеза, 2001. – 1335 с.

42. Піддубний В. Вбивство голодомором відбулось згідно з генеральною лінією комуністичної партії // Персонал плюс. – № 45 (247. 21). – 21–27 листопада 2007 р. – С 4.

43. Професор Дегодюк Едуард Григорович. – Київ: Аграрна наука, 2007. – 196 с.

44. Полютін М.П. Україно-російські відносини: Минуле і сучасність. – Харків: Курсор, 2006. – 278 с.

45. Попов С.І., Турчинов О.Є., Кисіль В.І. та ін. Особливості використання агропотенціалу ґрунтів та застосування добрив у господарствах Харківської області. – Харків: Магда LTD, 2001 – 51 с.

46. Пузаков Е.В. Раскопки энеолитических поселений на Северском Донце // Археологические открытия 1971 года. – М.: Наука, 1972. – С. 316–317.

47. Пузаков Е.В. Раскопки энеолитических поселений в Харьковской области // Археологические открытия 1972 года. – М.: Наука, 1973. – С. 326.

48. Пузаков Е.В. Раскопки энеолитических поселений на Северском Донце // Археологические открытия 1973 года. – М.: Наука, 1974. – С. 323.

49. Пузаков Е.В. Работы в бассейне Северского Донца // Археологические открытия 1974 года. – М.: Наука, 1975. – С. 342-343.

50. Пузаков Е.В. Раскопки энеолитических поселений на Северном Донце // Археологические открытия 1975 года. – М.: Наука, 1976. – С. 382–383.

51. Пузаков Е.В. Раскопки энеолитического поселения Светличное І // Археологические открытия 1976 года. – М.: Наука, 1977. – С. 359–360.

52. Саратов М.Е. Бытовые и производственные отходы. Санитарная очистка городов // Экология города. – Киев: Либра, 2000. – С. 310 – 376.

53. Саяна Г. Накувала зозуленька… // Зміїв: Зміївський кур’єр, 2003. – 56 с.

54. Саяний М. Скарб козацького монастиря або Історія Зміївщини розкриває свої таємниці // Зміївський кур’єр. – 1995. – № 14 – 17

55. Саяний М., Комов О. Олекса Хромий у Змієві // Вісті Зміївщини. – 1996. – № 10.

56. Саяний М.І. Живі свідки історії народу // Зміївський кур’єр, 1996. – № 15 – 16 (105 – 106). – С. 4 – 5.

57. Саяний М.І. Твої люди, Зміївщино. – Харків: Райдер, 2003. – 66 с.

58. Саяний М.І. Скарб козацького монастиря // Слобідський край. – 9 і 12 вересня 1997 р.

59. Симоненко П. Жовтнева революція і українська державність // Голос України. – № 20 (4270). – 1 лютого 2008 р. – С. 6–7.

60. Стриж В. Уроки УНР: Свободу треба вміти відстоювати // Свобода. № 43 (358). – 26 листопада 2007 р. – С. 10.

61. Сидорчук А. Бомбування із червоним штемпелем і без нього // Дзеркало тижня. – № 45 (674). – 24 листопада 2007 р. – С. 21.

62. Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины с древнейших времен и до наших дней. – Харьков: Торсинг, 2002. – 480 с.

63. Скубінь В.П. Земля стала родити краще // Меліорація і врожай. – Харків: Прапор, 1968. – С. 57 – 66.

64. Троян Ю.З. Ще одне слово про Ігорів похід // Культурна спадщина Слобожанщини: історія, археологія, краєзнавство – Харків: Курсор, 2005. – №5. – С. 162–167.

65. Тимченко М. Трояндова історія. – Зміїв: Краєзнавчий музей, 2005. – 73 с.

66. Тысячелетие России: 862-1862. Из архива Дома Романовых. – Николаев: Частная фирма «Академия», Симферополь: Таврия, 1992. – 264 с.

67. Трикоза М. Як вмерло село Фурси. Колективізація і голодомор у с. Фурси // Персонал плюс. – № 45 (247). – 21–27 листопада 2007 р. – С. 1, С. 7.

68. Фатеев А.И., Пащенко Я.В. Загрязнение почв в зоне воздействия Змиевской ГРЭС и Балаклеевского цементно-шиферного комбината // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2001. – Вип. 61. – С. 160–167.

69. Харьков определился с русским // Сегодня. – 5.06.2006. – С. 2.

70. Чмихов М.О. Давня культура. – Київ: Либідь, 1994. – 228 с.

71. Чалий С. Голодомор: погляд чесного росіянина // Свобода. – № 43 (358.). – 20-26 листопада 2007 р. – С. 2.

72. Чорна стріла на жовто-блакитному тлі // Патріот Зміївщини. – № 5 (5). – листопад 2007 р. – С. 1.

73. Шилов Ю. Победа. – К.: 2000. – 111 с.

74. Чистилін В. Інтерв’ю з мером Харкова Михайлом Добкіним // Без цензури. – 22–28 червня 2006 р. № 25 (170). – С. 8.

75. Шрамко Б.А., Михеев В.К., Грубник-Буйова Л.П. Справочник по археологии Украины. Харьковская область.– К.: Наукова думка, 1977. – 154 с.

76. Щербаков А.О. Технологія переробки та використання вторинних матеріальних ресурсів. – Тернопіль: Астон, 1999. – 282 с.

77. Шовкопляс І.Г., Бібіков С.М., Дашленко В.М. та ін. Нарис стародавньої історії Української РСР. – К.: Видавництво АН УРСР, 1957. – 631 с.

78. Яворівський В. На майдані // Літературна Україна. – 20.05.2006.

79. Ярошенко А.П. Харків’яни. Хто вони? – Харків: Прапор, 2004. – 239 с.