Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Думи і співанки (1862 р.)

Юрій Федькович


Примітки

Такий титул має перша частина поезій Федьковичевих у виданні 1862 р.

В цих поезіях ми замінили написання Федьковича ни на нормативне не; частку си, яка скрізь стояла окремо – на нормативну -ся, котра приєднана до дієслова.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 1 – 66.

Поява збірки «Поезії Іосифа Федьковича» була важливою подією в українському письменстві. Федькович першим «увів» Буковину в літературу і зробив це талановито, з глибокою народністю духу і демократичністю переконань. Видана відразу після смерті Т. Шевченка Б. Дідицьким книжка «Поезії Іосифа Федьковича» привернула увагу широкого читача.

Ця збірка найбільш самобутня. Вона складається з двох розділів: «Думи і співанки» (ліричні поезії) та «Балади і оповідання» («оповіданнями» названо поеми).

Твори треба датувати кінцем весни – осінню 1861 р., коли Федькович перебував на військовій службі в Угорщині. У «Слові от іздателя» Б. Дідицький вмістив лист Ю. Федьковича, де йдеться, зокрема, про обставини написання творів. Поет, що після італійського походу вже був повернувся в чернівецькі казарми, писав тепер з Угорщини:

«Аж ту припав (сеї зими, 1861) нашому дивізіону марш сюди, на Ардаль (Семиград), де-м занедужав, а прикований до ложа недуги, писав-ем усі тоті думки, що-м Вам дотепер поприсилав. Не можу Вам сказати, котрими дні я тобі думи писав, тільки знаю, що перша моя поезія, котру-м тутки писав, були «Сонні мари».

Усі мої поезії, окрім епічних, смуток присів, а то тому, може, бо я не чуюся в моїм стані щасливий…»

У листопаді 1861 р. перша поетична збірка Ю. Федьковича вже друкувалася. Передмова Б. Дідицького позначена «днем св. Николая», тобто 19 грудня. А в останньому, 94-му, номері «Слова» за 1861 р. повідомлялося: «З печатні Ставропігійськой вийшли свіжо «Поезії Іосифа Федьковича. Часть первая». Ціна 50 кр[ейцерів] німецьких]. Доход призначен на цілі літературнії». Цим спростовується твердження, що «вірші даної збірки Федькович писав літом і зимою 1861 року» (Федькович Юрій. Твори. В 2-х т., т. 1, с. 496).

На підставі слів «Часть первая» на титулі збірки «Поезії» декому з дослідників здавалося, що була й друга її частина. А в бібліографічному покажчику «Юрій Федькович» (К., 1956, с 4) навіть зафіксовано: «Поезії, ч. II. Львів. Друк[арня] інституту Ставропігійського, 1862, 98 с.». Насправді друга частина так і не з’явилася.

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 505 – 506.