Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Сам поїду!

Степан Руданський

Що заслабне було жид

І рабина просить,

Рабин тілько з-за дверей

Палицю виносить

Та й пахолка свого шле

З нею до слабого…

От пахолок курував

Жида не їдного.

Аж раз якось довелось

Слабу курувати;

От пахолок і прийшов,

Щоб палицю взяти.

А той каже: – Хто слабий?

Чи жид, чи жидівка?

Не жид, – каже, – а їдна

Молода жидівка. –

Рабин живо із стільця,

Палиці й ні сліду:

– Живо коні! У, біда!

Сам, – каже, – поїду!

26 февраля [1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1893, ч. 8, стор. 153. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 114 – 114, звор.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 206.