Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Царі

Степан Руданський

Варіанти тексту

Циган, русин, третій лях

Про те говорили,

Якби царство хто їм дав,

Що б вони робили.

Циган каже: «Якби так,

Моє царство було,

То такого б вже царя

На світі не було.

Я б по шию в салі спав,

В сало б одягався,

Сало їв, на салі спав,

Салом укривався».

«Ну, не диво такий цар, –

Русин промовляє.–

Кому сало в голові,

Той сала бажає.

А якби я був царем

Та мав царську волю,

Я би панів скасував,

Всіх пустив на волю!..»

«Ет! дурні ви, – каже лях, –

Не вмієте жити!

А якби я був царем –

Знав би, що зробити:

Я би тілько захопив

Царську скарбівницю,

Та ще б таки того дня

Драпнув за границю!»

8 февраля [1859].

Примітки

Вперше надруковано І. Франком за копією В. Стрільчевського в ж. «Зоря», 1886, ч. 12, стор. 200 – 201 під заголовком «Три царі». Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 110 звор. – 111, і «Співомовки 1861», стор. 40 – 41. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 200.