Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Мазур у болоті

Степан Руданський

Варіанти тексту

Застряг мазур у болоті,

Воза підпихає

Та й до помочі Дороту

Святу упрошає:

«Свята панно! свята панно!

Святая Дорото!

Будь ласкава надо мною,

Вирятуй з болота!»

А тут коні – ані з місця!

Нічого робити:

Давай мазур Antoniego

На поміч просити.

Та як крикнув на всю губу:

«Święty мій Антоній!

Вирятуй мені з болота

Хоч сивії коні!»

І від крику коні раптом

Рушили з болота.

А він каже: «От що хлопець!

Не то, що Дорота!»

27 февр[аля 1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Киевская старина», 1883, февраль, стор. 472 – 473. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», с. 123, звор. – 124.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 224.