Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Страшний суд

Степан Руданський

В страшносудную неділю

Ксьондз казання говорив.

Став за божий суд казати

Та й, на гріх, пересолив.

Слухав, слухав бідний мазур,

Далі тяженько здихнув,

Подивився на Jezusa

Й головою похитнув.

«Коли так, – промовив, – Jezu,

Ти судити нас будеш,

То, будь певний, сам як палець

Серед раю заживеш!»

27 февр[аля 1859].

Примітки

Вперше надруковано у виданні: «Твори Степана Руданського. Том І. У Львові, 1895», стор. 164. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 117, звор.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 209.