Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Шляхтич

Степан Руданський

Варіанти тексту

Мша кінчилась у костьолі,

Люд порозсипався,

У костьолі тілько мазур

Убогий остався.

Та ще десь за образами

Захристиян лазить,

Там заслонки опускає,

Там ліхтарі гасить…

Обдивився кругом мазур –

Не видно нікого,

Мазур живо, де Антоній,

Припав до святого:

Błagam cię, człowieczku święty!

Błagam cię. Antoni!

Podaj, serce, mnie pieniędzy,

Niech ja kupię koni!»

А тут йому з-за святого

Грубий голос чути:

«Nie dam, nie dam dla gałgana,

Nie dam i na buty!»

Як почув то бідний мазур,

На ноги схопився,

Подивився на святого,

Ближче приступився;

«Dałeś, nie, Antoni święty, –

Каже до świętego, –

Tylko nie kpij – jestem szlachcic,

Nie pozwalam tego!»

27 февр[аля 1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1893, ч. 16, стор. 311 з датою «1860». Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 117, звор. – 118.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 210 – 211.