Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Суходольський

Степан Руданський

Варіанти тексту

Згинув шляхтич Суходольський,

Вже в костьолі тіло,

І з-під небка ксьондз навколо

Поглядає сміло.

Далі й мову зачинає,

Тілько не по-польськи,

Зачинає по-латині:

«Ubi Suchodolski?»

І поглянув знов навколо:

«Ubi Suchodolski?»

Далі ще раз кругом глянув:

«Ubi Suchodolski?»

А п’яничка їден слухав:

«Ubi» все та «ubi»,

Далі й каже: «Звісно, «ubi», –

У чортовій губі!»

«Łżesz, gałganie! він у бога! –

Ксьондз відповідає, –

Враз з святими його хвалить

І на арфу грає!»

А п’яничка похилився,

За ліхтар узявся:

«Та не знаю, хто з нас «galgan»,

Сміло обізвався, –

Бо покійник не знав того,

Як і дудку взяти,

Та де йому перед богом

Ще й на арфу, грати!»

27 февр[аля 1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1894, ч. 11, стор. 253. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 121 – 121, звор.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 218 – 219.