Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Біскупство

Степан Руданський

Варіанти тексту

Коли біскуп був не біскуп,

А плебан убогий,

То і пара добре везла,

А часом і ноги.

А як біскупом зробився

Та убився в сало,

Тоді йому і чотири

Зробилося мало.

Раз він гнався шістьма кіньми

В шовку та у злоті,

Як нагнався на баюру,

Застряг у болоті.

Бились, бились сиві коні

Та й лягли, до лиха;

Мовчав, мовчав грубий біскуп

Та й промовив стиха:

«Co to, – каже, – być plebanem?

Plebaństwo to głupstwo!

Lecz biskupem – co za ciężar!

Ciężarne biskupstwo!»

27 февр[аля 1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1895, ч. 10, стор. 191. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 120, звор.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 216.