Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Камінний святий

Степан Руданський

Варіанти тексту

Раз обходили ляхи

Навкруги костьола,

Захопили хто що міг,

Ходять наокола.

Ото мазур і собі,

З набоженства свого,

Перед себе захопив

З каміння святого.

І аж крекче, неборак,

А святого носить

Та, щоб живо обійшли, –

Пана бога просить.

А тут йому, на біду,

Тілько що ступають,

А навколо обійшли,

Ще раз зачинають.

Бачить мазур, що ніяк

Справи не докаже,

Та об землю тим святим,

Та й до нього каже:

«Коли був ти молодий,

То тоді носили,

А тепер і сам ходи –

Мені не до сили!»

27 февр[аля 1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1894, ч. 1, стор. 10 з датою «1860». Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 118, звор. – 119.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 212.