Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Кіт

Степан Руданський

Несе м’ясо руський кіт,

Польський вихилясом:

«Що ти, котику, несеш?»

А той каже: «М’ясо!»

Та як «м’ясо» вимовляв,

М’ясо і упало,

І з ним польського кота

В минуті не стало.

Несе м’ясо польський кіт.

Руський і питає:

«Що ти, котику, несеш?»

«Mięso!» – відвічає.

Та як «Mięso» вимовляв,

То так стиснув зуби,

Що бідняка, руський кіт,

Лиш облизав губи.

1 мар[та 1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1894, ч. 20, стор. 439. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 126.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 229.