Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Рекомендації по збереженню раритетної флори дніпровської заплави

Парнікоза І.Ю.

Зважаючи на значну гетерогенність особливостей біології вищенаведених рідкісних видів київської заплави Дніпра, а подекуди і недостатнє вивчення їх екологічних вимог, специфіки розвитку популяцій, а також дії на них різних природних та антропогенних чинників, головні вимоги для їх охорони поки що можна окреслити лише дуже загально. У першу чергу, йдеться про збереження недоторканості відповідних рослинних комплексів, забезпечення природного гідрорежиму та відсутності забруднення річкової системи, а також забудови прибережної смуги. У відповідності до цього, ми рекомендуємо включати місця зростання рідкісних видів рослин до заповідної зони та зони регульованої рекреації проектованого НПП “Дніпровські острови”, де буде заборонена забудова, розчистка прибережної смуги, зміна гідрорежиму, евтрофікація та забруднення. Певну загрозу існуванню популяцій перелічених вище видів становить рекреація, що виливається у масовий збір квітучих рослин, у тому числі, на продаж, особливо рекреаційне судноплавство та відпочинок на воді, зважаючи на що рекомендуємо чітко контролювати ці фактори у зоні регульованої рекреації.

У плануванні охорони раритетних рослинних угруповань та окремих популяцій представників флори у рамках розвитку екологічної мережі Києва, зокрема, створення та зонування майбутнього Національного парку “Дніпровські острови”, необхідною є оцінка досвіду їх охорони в існуючих національних природних парках. Так, наприклад, у складі наддеснянських НПП “Деснянсько-Старогутський” і “Мезинський” червонокнижні види представлені як у заповідній зоні, так і у зонах стаціонарної рекреації та господарській, хоча загалом дослідники намагаються рекомендувати включати їх до заповідної зони (Прядко, 2004; Панченко, 2005). Подібний підхід реалізовано і у Регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні» (Гальченко, 2006). Тут необхідно зазначити, що ряд видів, зокрема, орхідні, негативно реагують на повне заповідання, наприклад, припинення сінокосіння, тощо. Адже у такому разі прогресуючі акцесійні зміни спричинюють їх елімінацію ценозів. Це зумовлює необхідність їх віднесення до зони, де здійснюється така, але виключно (!) така діяльність. При цьому сінокосіння слід виконувати вручну і не раніше початку вересня.

У рамках господарської зони, де необмежено здійснюється традиційна господарська діяльність, присутні численні негативні тенденції: надмірний випас на пасовищах, внаслідок чого відбувається активна експансія бур’янів, у землеробстві не витримуються агротехнічні норми, внаслідок чого на закинутих полях формуються потужні центри розмноження бур’янів, звідки вони активно експансують на прилеглі землі. Зважаючи на це, популяції рідкісних рослин, що залежні від обмеженого господарювання, ми радимо включати до складу зони регульованої рекреації. Необхідно також підкреслити, що незалежно від того, в яку зону НПП потрапила та чи інша популяція рідкісної рослини чи фрагмент раритетного рослинного угруповання, вони мають бути забезпечені охороною, що необхідно закріпити у проекті організації проектованого НПП “Дніпровські острови”.