Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перелiк питань за темою “Традицiйнi вiрування та уявлення людини про свiт, стосунки людини з природою” (анкета)

Галина Бондаренко

1. Чи є якiсь такi днi, свята, коли сонце святкує своє свято (“грає”, “красується”) ? Чи доводилось вам бачити це явище ? Розкажiть, коли i як це буває. Чи відомі якісь перекази про місячні та сонячні затемнення ?

2. Що таке веселка (райдуга) ? Коли i вiд чого вона буває ? Чи добрий знак бачити веселку ?

3. Розкажiть, що вам вiдомо про змiну фаз мiсяця (квадр). Що можна робити на молодий мiсяць, на повний ? Чого не можна робити (в городi, солити, квасити) при перемiнi мiсяця ? Чи відомі у вас повір’я про вплив фаз місяця на здоров’я та життя людини ?

4. Чи немає у вашій місцевості переказів про походження плям на місяці ?

5. Чи iснували (iснують) у вашiй мiсцевостi якiсь особливi звертання (вiтання) до сонця, мiсяця, зiрок ? (Наприклад, як побачиш вперше молодий мiсяць, мiсяць напiдповнi). Чи відомі у вас повір’я, що поява чи падіння комети віщує нещастя ?

6. В якi днi, свята у вашiй мiсцевостi святять воду ? Де це вiдбувається (бiля джерела, в криницi, на ставку, рiчцi) ? Для чого зберiгають i де використовують свячену воду ?

7. Чи є у вашій місцевості криниці, джерела, вода з яких вважається цілющою ? Як називаються ці криниці, джерела ? Чи не було звичаю вітатись з водою, коли її набирали до сходу сонця ? Чи знаєте ви, що таке непочата вода ? Чи збирають у вас росу ? Навіщо це роблять і коли ?

8. Що потрiбно було робити, щоб викликати дощ у випадку затяжної посухи (обливатись водою, сипати мак в колодязь тощо) ?

9. Чи вiдомi у вашiй мiсцевостi повiр'я про русалок ? Що це за iстоти i де вони проживають ?

10. Чи iснують такi днi, свята, коли не можна купатись в рiчцi, прати там бiлизну ? Чому цього не можна робити ?

11. Чи вiдомi у вас ворожiння з водою, бiля води ? Коли i як це вiдбувається ?

12. Чи дозволялось кидати у воду рiзне смiття, нечистоти ? Чи вiдомий у вас звичай пускати за водою старi iкони, що вийшли з ужитку, волосся ?

13. Чи iснували у вашiй мiсцевостi заборони рубати те чи iнше дерево ? Чим пояснювалися цi заборони ?

14. Чи всяке дерево можна садити бiля хати у дворi ?

15. Коли у вашiй мiсцевостi збирають на лiки трави, зiлля (в певнi свята, будь коли) ?

16. Як називали дерево, в яке влучила блискавка ? Як ставилися до такого дерева : чи можна було використовувати його для будівництва, палива ? Чи відомий у вас звичай лікувати малих дітей, протягуючи їх крізь дупло в дереві, між двох дерев, що зрослись між собою ?

17. Які квіти, зілля розводили зазвичай біля хати ? Якою травою, деревом прикрашали хату на Трійцю/Зелені свята ? Що робили з цією зеленню після закінчення свят ?

18. Чи освячують у вас трави, квiти в церквi ? В якi днi це роблять (на Трiйцю, Маковiя, Симона Зилоти, iншi) i якi саме квiти чи трави святять ?

19. Чи вiдомi вам якiсь легенди, перекази, звiдки на землi взялися дерева, квiти ?

20. Чи iснував у вас звичай вiтатись з птахами, що повертались з вирiю (лелеками, гусьми, журавлями) чи вiдлiтали туди ? Як це робили ?

21. Чи були якiсь повiр'я про те, що потрiбно робити, коли вперше побачиш ластiвку, лелеку, почуєш зозулю ?

22. Чи вважалось грiхом розорення пташиних гнiзд ? Яких птахiв шанували бiльше ?

23. Чи дозволялось дiтям ламати дерева, рвати квiти ?

24. Чи можна було бити тварин ?

25. Чи можете ви якось оцiнити наслiдки людської дiяльностi по “перетворенню” природи ? Чи маєте якiсь пропозицiї щодо полiпшення екологiчної ситуацiї ?