Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

«Лиха моя недоленька…»

Дніпрова Чайка

Лиха моя недоленька –

Чужа дальня сторононька!

Не так тая й сторона,

Як чужая чужина.

Не мороз, не вітер дужий,

А чужани ті байдужі

Гірше жару опечуть,

Гірше хуги заметуть.

На родимій країноньці

І при лютій годиноньці

Якось легше жить:

Є з ким тугу розділити,

Кригу серця розтопити,

Сльози обсушить…


Примітки

Поезія датована «Ярова, Іюнь, 20 – 21, 1885 р.». Вперше надруковано в другому томі «Творів» Дніпрової Чайки, «Рух», X., 1931. Подається за першодруком.

Подається за виданням: Дніпрова Чайка Твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1960 р., с. 228.